Aedes: 'Woningcorporaties moeten meer regisserend opdrachtgever zijn'

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 28 juni 2016
Expert
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Woningcorporaties zouden zich bij bouw en renovatie minder met de uitvoering moeten bemoeien en meer de regierol moeten nemen. Daarmee kunnen ze veel kosten besparen. Dat is de essentie van de nieuwe opdrachtgeversrol die Aedes ziet voor corporaties.

Regierol

Uit recente onderzoeken en uit de praktijk blijkt dat bouwpartijen effectiever en efficiënter kunnen werken als de opdrachtgever zich niet met het proces, maar vooral met het eindresultaat bezighoudt. Bovendien is het uiteindelijk goedkoper. Verschuiving naar een regierol voor de opdrachtgever is ook logisch gezien de toegenomen complexiteit van het bouwproces.

Competenties

Van corporaties als grootste opdrachtgever in bouw en renovatie vraagt een regisserende opdrachtverlening andere competenties en leiderschap dan voorheen. Zo vraagt de regierol bijvoorbeeld een scherp op prestatie geformuleerde vraagstelling en daarbij behorend –bouwcontract.

Visie

Aedes ontplooit activiteiten om woningcorporaties te ondersteunen in het regisserend opdrachtgeverschap. Aedes lanceert de Leergang opdrachtgeverschap en faciliteert leden met modelcontracten, bijvoorbeeld twee modelovereenkomsten voor ontwerp, realisatie en onderhoud bij nieuwbouw of renovatie, een model basisopdracht adviseurs, een model-bouwteamovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden. In 2015 richt Aedes zich onder andere op professioneel aanbesteden, samenwerken, risicomanagement en professionalisering.