De Alliantie: ‘CO2-neutraal gaat bij ons modulair en multidisciplinair’

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Resultaatgericht samenwerken (RGS) draagt bij aan ambities op het gebied van duurzaamheid. Woningcorporaties kiezen steeds vaker voor samenwerking in de keten, waarbij de RGS-filosofie leidend is. Zoals de Alliantie die haar woningvoorraad volledig wil verduurzamen.

Alle woningen veilig, gezond en comfortabel. Met huurders die meer regie krijgen bij de keuze voor woonproducten en diensten. Dat is de ambitieuze aanpak van de Alliantie en haar ketenpartners. ‘Wij typeren onze aanpak met deze trefwoorden: huurder, samen programmeren, innoveren, datasturing en duurzaamheid’, zegt Wouter Reimerink, directeur Vastgoedonderhoud van de Alliantie.

Nieuwe energiejas

E-Sequent met de E van energetisch, is vooral gericht op de complex- of projectmatige integrale aanpak van het Alliantiebezit met een slecht energielabel. ‘Deze aanpak is voor een belangrijk deel afgerond en gaat ‘opdrogen’. Het loopt echter nog wel 1 à 2 jaar door om circa 1.500 woningen van een ‘nieuwe energiejas’ te voorzien. Daarbij worden woningen met een slecht label verbeterd naar een B- of A-label. Met sequent NxT hebben we gekozen voor een andere aanpak om ons woningbezit verder te verduurzamen’, aldus Reimerink.

We wilden zonder tijdsverlies slimmer werken in een aaneengesloten bouwstroom.
Wouter Reimerink
Wouter Reimerink
Directeur Vastgoedonderhoud van de Alliantie

Treintjes door het bezit

Sequent NXT is de volgende stap in de ketensamenwerking die de Alliantie en haar partners in gevelonderhoud, mutatie en reparatie, dak en installatie in 2020 hebben ingezet. 7 jaar eerder heette het nog Sequent, wat staat voor opeenvolgend. Reimerink: ‘We vonden dat de duurzame onderhouds- en verbeteropgave effectiever en efficiënter kon. Met het Sequent traject hebben we gekozen voor meer continuïteit en de opgave planmatig goed ‘in de tijd wegzetten’. Ook wilden we zonder tijdsverlies slimmer werken in een aaneengesloten bouwstroom. We noemen dat met treintjes door het bezit gaan.’

Aardgasloos

De stap naar Sequent NXT moet in het licht gezien worden van complexe opgave waar de Alliantie voor staat. De sprong is enorm om van minimaal label B naar CO2-neutraal en aardgasloos in 2050 te komen. ‘Urgent genoeg om de bestaande samenwerkingsverbanden te herijken en toekomstbestendig te maken’, licht Reimerink toe. ‘De woningen zijn energetisch gezien al behoorlijk op de toekomst voorbereid, maar nog niet volledig. In Sequent NXT staat de modulaire aanpak centraal: duurzaam onderhouden en verbeteren van de woningen op natuurlijke momenten met als uiteindelijk doel een volledig CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Uiteraard zijn aardgasloos, circulariteit en klimaatadaptatie hierbij belangrijke thema’s.’

Datagedreven

De Alliantie streeft met Sequent NXT een reeks van doelen na, waarbij het ene doel wat eerder bereikt zal zijn dan het andere. Naast kostenbesparing en datagedreven kwaliteit gaat het om product- en procesinnovaties. Ook team performance, klanttevredenheid, datasturing en kwaliteitsmeting zijn inbegrepen. De samenwerking tussen de partners is verdeeld over vier regio’s: Amsterdam, Almere, Gooi & Vechtstreek en Amersfoort.

Trias energetica

Bij het bepalen van de aanpak spelen de multidisciplinaire programmateams een centrale rol. Op basis van de complexstrategie vanuit het assetmanagement stellen zij per complex verschillende scenario’s van programmering voor de komende 30 jaar op met een berekening van de Total Cost of Ownership (TCO). ‘Elk complex krijgt wat dat betreft een andere ‘onderlegger’, waarbij – energetisch gezien - de trias energetica het uitgangspunt is: minimaal gebruik, gebruik duurzame energie en de rest slim en efficiënt. De partners brengen samen de risico’s in beeld. ‘Wat is het beste voor dit complex?’. De assetmanager bepaalt uiteindelijk voor welk scenario gekozen wordt.’
 

Het aantrekkelijke van dit proces is voor ons dat wij vanaf het begin erbij betrokken zijn.
Ko Enkelaar
Ko Enkelaar
Verkoopleider Rutges Vernieuwt

Open vizier

De belangrijkste factor voor de project-overstijgende aanpak? Ko Enkelaar, verkoopleider Rutges Vernieuwt, een van de partners, noemt de mindset. ‘Het werkt alleen als alle betrokkenen dezelfde instelling en denkwijze hebben. Wanneer met open vizier kennis en verantwoordelijkheden worden gedeeld zijn we goed op weg om onze bestemming te bereiken’, zegt hij. ‘Het aantrekkelijke van dit proces is voor ons dat wij vanaf het begin erbij betrokken zijn. In het team kunnen we veel inbrengen, delen en bediscussiëren op een gelijkwaardige wijze.’

Scherpe discussies

Strategie en operatie zijn in Sequent NXT actief met elkaar verbonden en deze actieve verbinding levert voor zowel de Alliantie als de partners bijzondere resultaten op. Enkelaar: ‘Het samensmelten van de verschillende belangen zorgt voor focus, balans en optimalisatie. We merken dat grote opgaven met minder, steeds schaarser wordende kennis en middelen toch heel effectief kunnen worden gerealiseerd. En natuurlijk voeren we daarvoor in de samenwerking met elkaar scherpe discussies. Dat houdt de urgentie voor blijvende verbetering en vernieuwing ontzettend levendig. Het is belangrijk om daarbij te realiseren dat echte verandering tijd vraagt, meer dan men aanvankelijk denkt, maar de resultaten zijn vervolgens dan ook verrassend positief.’

Kijk ook eens bij