Factsheet brandveiligheid bij zorggeschikte woningen in geclusterde woonvormen

Expert
Nora van de Water
Adviseur Sectorontwikkeling

Als bestaande regelgeving niet eenduidig is, hoe richt je dan de brandveiligheid bij zorggeschikte woningen in geclusterde woonvormen in? Daarover gaat de factsheet brandveiligheid bij zorggeschikte woningen in geclusterde woonvormen van BZK. 

In een traditioneel intramuraal verpleeghuis gelden duidelijke kaders voor brandveiligheid, bijvoorbeeld over ontruiming en de brandmeldinstallatie. Die kaders zijn minder duidelijk voor geclusterde woonvormen. Als regelgeving onduidelijk is dan moeten corporaties in gesprek met de brandweer om de brandveiligheidsvoorzieningen te bespreken. 

De informatie in deze factsheet biedt kaders voor het inrichten van brandveiligheid bij de nieuwe geclusterde woonvormen met zorggeschikte woningen en biedt houvast bij bespreking met de brandweer.