Inclusief Samenwerken Wonen met Zorg: voorbeelden uit Leiden

Hoe werk je met meerdere corporaties, zorginstellingen en gemeente samen om burgers, huurders en cliënten slimmer en beter te huisvesten? Hoe krijg je passende woonruimte met zorg geregeld? En welke afstemming en afspraken vergt het? Daar hebben ze in Leiden ruime ervaring mee, en dat delen ze graag met andere corporaties!

In 2019 is het project Inclusief Samenwerken Wonen met Zorg gestart waarbij drie woningcorporaties uit de Leidse regio -Ons Doel, Portaal en De Sleutels- samen met vier zorginstellingen en gemeente Leiden (zowel vanuit Wonen als Zorg) diverse pilots heeft opgezet. Doel van het project is cliënten gecoördineerd, door middel van een rechtstreekse huurovereenkomst met een corporatie en met ambulante begeleiding vanuit een zorginstelling, succesvol in een buurt te laten wonen.

Voorbeeld contracten en convenanten

Bij de uitvoering van de pilots bleek dat dergelijke constructies mogelijk zijn, maar ook veel afstemming en afspraken vergen. Ondanks het streven om het zo simpel mogelijk te houden, blijkt dat de achterliggende complexe regelgeving, waaraan zowel corporaties als zorginstellingen gebonden zijn, zorgt voor veel papierwerk. Per project levert het al gauw drie tot zes contracten en convenanten op. 

‘Tegelijkertijd hebben we ook ervaren dat het bij elk volgend traject sneller ging, omdat we gebruik konden maken van de ervaring, contracten en convenanten uit de eerdere pilots. Die ervaring heeft geleid tot een voorbeelden-overzicht. En die overeenkomsten willen we graag delen, zodat de focus voor andere corporaties zoveel mogelijk kan blijven liggen op de inhoud en zo min mogelijk op de procedurele beslommeringen.’ Dat zegt Suzanne Bouwman, manager Wonen Ons Doel in een reactie. 

Geïnteresseerd in een (specifieke) overeenkomst? Neem dan contact op met Suzanne Bouwman, manager Wonen Ons Doel of  Ineke de Bruijckere, adviseur Volkshuisvesting Portaal Leiden.