'Eerder invoeren huurverlaging én prijsplafond energie zijn noodzakelijke steun in de rug huurders'

Persbericht Persbericht · 20 september 2022
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

Aedes maakt zich ernstige zorgen over de financiële situatie van de huurders van woningcorporaties door de hoge inflatie en energieprijzen. Het zorgt voor een hoop onzekerheid en het water staat veel mensen al aan de lippen. Aedes-voorzitter Martin van Rijn in reactie op de kabinetsplannen 2023: ’Het eerder invoeren van de huurverlaging voor de minima én het aangekondigde prijsplafond voor energie zijn een noodzakelijke steun in de rug voor huurders. Ook woningcorporaties houden vinger aan de pols en helpen huurders zodat ze niet in de knel komen.’

Huurverlaging minima 1 jaar eerder

Gelukkig neemt het kabinet het pleidooi van Aedes over om de huurverlaging voor minima een jaar eerder in te laten gaan. Ook wordt de huurtoeslag aangepast zodat de huurverlaging daadwerkelijk zoveel mogelijk bij huurders terecht komt. Tevens worden veel andere huurders gecompenseerd door de hogere huurtoeslag. Verder draagt de stijging van het minimumloon eraan bij dat mensen met een smalle beurs oplopende kosten kunnen betalen. Het prijsplafond voor energie creëert duidelijkheid over het bedrag dat huurders aan energie kwijt zijn en is bovendien een stimulans om energie te besparen waar mogelijk. Corporaties leveren waar nodig maatwerk in het ondersteunen van huurders bij betalingsproblemen. 

Verduurzamen woningen versnellen

Corporaties zetten alles op alles om zo snel mogelijk woningen te verduurzamen. Gemiddeld heeft een corporatiewoning energielabel B, maar er zijn ook nog steeds woningen met EFG-labels. Die gaan corporaties met voorrang aanpakken. Tot 2030 investeren corporaties meer dan € 50 miljard in de bestaande voorraad van sociale huurwoningen. Daarmee worden 675.000 woningen geïsoleerd, 450.000 woningen van het gas gehaald en wordt de volledige voorraad van 250.000 EFG-woningen uitgefaseerd. Als de bouw meer capaciteit kan vrijmaken voor verduurzaming, staan corporaties klaar om te investeren in het nog sneller energiezuiniger maken van de sociale woningbouw. Aedes roept de bouwsector daarom op om samen die versnelling op te pakken. 

Meer mogelijk door afschaffing verhuurderheffing

Woningcorporaties zijn blij dat de verhuurderheffing per 2023 daadwerkelijk afgeschaft wordt. Hierdoor kunnen corporaties meer dan voorheen inzetten op betaalbaarheid, leefbaarheid van wijken, en kunnen er tot 2030 250.000 nieuwbouwwoningen gebouwd worden. Ook wordt grootschalige verduurzaming en isolatie van woningen mogelijk. Die plannen zijn inmiddels afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken en mede ondertekend door Woonbond, VNG en het kabinet. 

Kijk ook eens bij