Woningcorporaties en gemeenteraadsverkiezingen: masterclass voor lokale politiek

Nieuws Nieuws · 29 november 2021
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

Veel corporaties zijn actief voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Zo ook Actium in Assen. Samen met vier collega-corporaties organiseren zij masterclasses Wonen & Sociale huur voor (aspirant-)raadsleden, colleges en fractieleden. Hoe deel je als woningcorporatie(s) het verhaal over sociale huur met de lokale politiek?

8 gemeenten, 5 corporaties, 3 sessies

Met ruim 16.000 woningen verdeeld over 8 gemeenten heeft Actium te maken met meerdere gemeenteraden. Ook de 4 andere corporaties zijn actief in de regio. Om een gezamenlijk woon- en sociale huur-verhaal te delen ontwikkelden de corporaties een masterclass. Voor potentiële nieuwkomers en oudgedienden in de regionale politiek.  

Omdat de gemeenten onderling verschillen, zijn er 3 sessies gepland, steeds in een andere gemeente. ‘We kiezen bewust voor sessies ruim voor de verkiezingen. Omdat de ervaring leert dat je later in de tijd "moet concurreren" met andere organisaties voor aandacht.’ Aan het woord is Karin Koers, adviseur Strategie en Beleid bij Actium.

Weinig speelruimte

Zij stelde samen met collega’s van de andere corporaties het programma op met onderwerpen als historie volkshuisvesting, wet- en regelgeving, de verschillende opgaven en het passend toewijzen. In iedere sessie en per gemeente wordt dan weer ingezoomd op de lokale situatie voor de woonvisie en opgaven. Het tweede deel van het programma is meer interactief. Aan diverse tafels verdelen raadsleden fiches over verschillende thema’s om zo hun prioriteiten aan te geven. ‘Dit zorgt meteen voor een gesprek aan tafel.’ Ook vragen als ‘hoe lang is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in deze gemeente?’ leveren uiteenlopende antwoorden en dus voldoende gesprekstof op.

Koers: ‘De kennis over wonen en sociale huur van een aantal bestuurders frissen we hiermee op. Voor een ander deel is alles nog vrij nieuw. Daarnaast zien we dat het besef groeit dat corporaties minder speelruimte hebben dan voorheen gedacht. In onze sessies gaan we daar dieper op in.'

Huurdersvereniging

Naast de Colleges van B&W en de RvC’s, zijn ook de huurdersverenigingen uitgenodigd voor de masterclass, zodat de aanwezige bestuurders op alle vlakken worden bijgepraat. Deze brede programmering met diverse stakeholders zorgen voor een levendige dialoog. Daardoor zijn de sessies voor alle partijen heel erg waardevol.

De eerste sessie vond plaats in gemeente Ooststellingerwerf op 25 oktober dit jaar. ‘Helaas hebben we door de nieuwe coronamaatregelen de masterclasses in Drenthe moeten doorschuiven naar 2022. Maar de reacties op de eerste sessie zijn zo positief dat we de volgende twee sessies vol vertrouwen tegemoetzien.’

De masterclasses worden georganiseerd door Actium, Domesta, Woonconcept, Woonservice en WoonFriesland.

Meer informatie

Wil je met jouw corporatie ook actief aan de slag? Neem dan een kijkje in de Toolkit campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Hier vind je achtergronden, voorbeelden van position papers, een handreiking en de vernieuwde brochure Partners in Wonen (editie 2021).  

Het draaiboek van de masterclass is op te vragen bij Karin Koers, Actium ([email protected]).