Woningcorporaties en gemeenteraadsverkiezingen: wat doen SSW en Habeko wonen?

Nieuws 12 november 2021

Veel corporaties zijn actief met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Woonstichting SSW in de gemeente De Bilt en Habeko wonen in de regio Alphen aan den Rijn vertellen hoe zij het aanpakken. Aedes ondersteunt corporaties met de campagne Kies voor Wonen.  

Habeko: Continu in gesprek

Habeko wonen is een kleine corporatie met ca 2.000 woningen in vier dorpen. Enkele jaren geleden zijn de dorpen samengevoegd met de gemeente Alphen aan den Rijn. ‘Die eerste verkiezingen na de herindeling waren we nog niet echt bekend in de nieuwe gemeente en moesten we flink aan de slag om ons verhaal voor het voetlicht te krijgen’. Aan het woord is Jolanda Kerkvliet, al 13 jaar werkzaam bij de corporatie. Een lokaal debat waar de dorpskernen goed vertegenwoordigd waren en ook alle politieke partijen, zorgde voor de eerste kennismaking, dialoog en begrip. Inmiddels is de corporatie  ‘goed ingeburgerd’ in de Alphense politiek en komen vertegenwoordigers van politieke partijen minimaal één keer per jaar langs voor een ‘benen op tafel’-sessie. Zo blijft de kleine corporatie in gesprek over de ambities van de dorpen en versterkt het de relatie met de gemeentepolitiek.

SSW: Binden, kennis delen en vertrouwen winnen

Toen anderhalf jaar geleden de nieuwe directeur-bestuurder startte bij Woonstichting SSW, beperkte corona de mogelijkheden voor een persoonlijke kennismaking met de lokale politieke partijen. Het reguliere overleg met het bestuurlijke en ambtelijke niveau van het gemeentehuis ging wel zoveel mogelijk (online) door. ‘De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was een mooie kans om de politieke partijen te ontmoeten en de ambities uit ons nieuwe ondernemingsplan te bespreken’, aldus communicatieadviseur Marieke Overeem. Eind van de zomer stuurde de corporatie al haar position paper naar de verschillende fracties. In deze herfstmaanden gaat de bestuurder van SSW aan de hand van dit document in gesprek met de voorzitter en fractievoorzitter van de diverse partijen. ‘Dat doen we bewust 1-op-1, zodat we goed kunnen luisteren en vragen beantwoorden. En natuurlijk aandacht kunnen vragen voor onze speerpunten voor de lokale volkshuisvesting.’ Als de partijprogramma’s in januari beschikbaar komen zal blijken of het corporatie- en sociale huur verhaal goed is beklijfd. 

Overige tips

Kerkvliet en Overeem hebben nog een aantal aanvullende tips:
- Begin tijdig en plan in aanloop naar de verkiezingen meerdere contactmomenten in. 
- Kleinschalige werkbezoeken worden gewaardeerd en bieden ook de mogelijkheid om bij te praten en vragen te beantwoorden.
- Houd in je achterhoofd dat niet alle (kandidaat)raadsleden voldoende kennis hebben op het gebied van sociale huur en de rol van corporaties. 
- Werk je draaiboek/ campagne goed bij, zodat je over 4 jaar een mooi startdocument hebt.

Meer informatie

In de toolkit Campagne gemeenteraadsverkiezingen staan achtergronden, voorbeelden van position papers en een handreiking. Later deze maand, op 19 november, komt de brochure Partners in Wonen (editie 2021) online beschikbaar. Hierin wordt beknopt toegelicht wat een woningcorporatie doet en hoe de sociale huur in Nederland geregeld is. Een handig document voor (kandidaat)raadsleden en aanleiding voor een mooi contactmoment voor de corporaties!

Vragen: mail naar [email protected]

Lees meer over