Aedes ondersteunt hernieuwde afspraken over huisuitzettingen

Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Huisuitzettingen door huurachterstanden moeten we dan ook voorkomen. Daarom hernieuwden minister Ollongren (BZK), de VNG, de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) de in maart en oktober 2020 gemaakte afspraken over huisuitzettingen.

De gevolgen van de coronacrisis raken iedereen. Huurders kunnen daardoor plotseling inkomen verliezen, waardoor ze de huur niet meer kunnen betalen. Aedes adviseerde woningcorporaties al eerder om ruimhartig maatwerkoplossingen te zoeken voor huurders met betalingsproblemen en huisuitzettingen uit te stellen, tenzij er andere urgente redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast.

Bij betalingsachterstand snel contact

Onderdeel van de hernieuwde afspraken is de inzet op vroege signalering van betalingsachterstanden. Snel contact tussen verhuurder en huurder helpt de groei van verdere schulden én uiteindelijk huisuitzetting te voorkomen. Al eerder riep Aedes huurders op om actief contact met hun woningcorporatie te zoeken als zij (verwachten) in betalingsproblemen (te) komen. Toen golden de maatregelen tot begin 2021. En deze zijn nu dus verlengd.

Onderdeel van pakket aan maatregelen 2021

Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen in de financiële problemen komen tijdens de coronacrisis. Op het terrein van huurbeleid worden de huren in de gereguleerde sector bevroren, wordt huurverhoging in de vrije sector gemaximeerd, én kunnen huurders met laag inkomen en hoge huur huurverlaging krijgen bij hun woningcorporatie. Verhuurders spannen zich binnen hun mogelijkheden in om samen met huurders tot maatwerkafspraken te komen. Denk aan het tijdelijk opschorten van de huur of het treffen van een betalingsregeling. 

Terughoudend

Corporaties zijn altijd al terughoudend met huisuitzettingen. Het is een uiterste maatregel, alleen als niets anders helpt en als het besluit door een rechter is getoetst. Deze zorgvuldigheid geldt tijdens de coronacrisis meer dan ooit. Het is eigenlijk niet denkbaar dat goedwillende huurders die als gevolg van corona in de financiële problemen zijn gekomen uit hun huis worden gezet. Corporaties bieden deze huurders de helpende hand via een maatwerkregeling.

Uitzonderingen

Dat betekent niet dat huisuitzettingen helemaal zijn uit te sluiten. Er is afgesproken dat verhuurders huisuitzettingen voorkomen, tenzij:

  • Verhuurders bij herhaling niet in contact kunnen komen met huurders met een betalingsachterstand, huurders medewerking aan een betalingsregeling en/of een aanbod van een goedkopere woning of een aanbod voor schuldhulpverlening weigeren.
  • Er sprake is van een huurachterstand die zo problematisch is dat er geen perspectief is, ondanks de inzet van instrumentarium in de vorm van maatwerk van de verhuurder of van schuldhulpverlening.
  • Er sprake is van (extreme) woonoverlast en/of criminele activiteiten.

Regelingen overheid

Huurders die door corona minder inkomen ontvangen, kunnen gebruik maken van bestaande regelingen, zoals het aanvragen van bijstand, een uitkering bij het UWV of het aanpassen van toeslagen.

Tijdelijke huurcontracten

Het is ook mogelijk om tijdelijke huurcontracten te verlengen voor een tijdelijke periode. Dit geeft huurders voor wie het lastig is om nu een nieuwe woning te vinden meer tijd en ruimte voor deze zoektocht.