Mensen met financiële zorgen eerder in beeld door convenant

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Woningcorporaties maken hier al jaren werk van. Lagere schulden zijn namelijk makkelijker oplosbaar en leiden tot minder problemen. Daarom tekenen de vereniging van geldontzorgers NVVK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aedes, Energie Nederland, vereniging van waterbedrijven Vewin en Zorgverzekeraars Nederland het Landelijk Convenant Vroegsignalering.

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2021 bij wet verplicht na melding van bijvoorbeeld een verhuurder schuldhulp aan te bieden. Verhuurders moeten betalingsachterstanden melden bij hun gemeente, mits de verhuurder eerst geprobeerd heeft contact op te nemen met de huurder en heeft gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulp. De wetswijziging maakt dat gemeente en corporatie gegevens over betalingsachterstanden mogen uitwisselen.

Tegengaan van financiële problemen bij huurders staat al jaren op de agenda bij woningcorporaties. Maar sommige gemeenten hebben nog geen afspraken over vroegtijdige hulp bij financiële problemen. Dit convenant kan hierbij helpen. Aedes wil met de ondertekening extra bijdragen aan het stimuleren van vroeghulp en schuldhulpverlening en onderschrijft het belang van uniformering van werkafspraken. Bij het convenant hoort een modelovereenkomst met werkafspraken. De modelovereenkomst achter het convenant kan uitgangspunt zijn om goede werkafspraken te maken tussen gemeente en de partijen die verplicht zijn om schulden te melden.

Het convenant geeft uitdrukkelijk ruimte om bestaande afspraken tussen gemeente en corporaties voort te zetten en maakt maatwerk mogelijk. Corporaties beslissen zelf of ze de modelovereenkomst wel of niet tekenen en kunnen samen met de gemeente andere afspraken maken.

Zo zijn de genoemde termijnen in de overeenkomst bedoeld als maximum termijnen. Gemeenten en corporaties kunnen ook kortere termijnen afspreken. Het belangrijkste is dát er afspraken komen over vroegtijdige hulp bij financiële problemen.

Wat doen corporaties?

Woningcorporaties doen al veel aan het inperken van financiële problemen bij hun huurders en werken hierbij vaak samen met lokale partners.  Die aanpak werkt goed, want het aantal huisuitzettingen door schulden nemen al jaren af. Belangrijk dus dat bestaande afspraken gewoon door kunnen gaan. Het convenant is vooral bedoeld voor gemeenten waar dergelijke afspraken nog niet bestaan.

Enkele voorbeelden van corporaties die hulp bieden bij dreigende schulden:

Heeft u vragen over het Landelijk Convenant Vroegsignalaring? De NVVK heeft alle vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

Zie ook het persbericht van de convenantpartners.