Assetmanagement kaartspel maakt rollen, taken en verantwoordelijkheden helder

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Assetmanagement is een veelzijdig vakgebied dat doorwerkt in verschillende afdelingen van een woningcorporatie. Om dit goed in te richten, maak je met alle betrokkenen een heldere beschrijving en verdeling van de diverse rollen, taken en verantwoordelijkheden. In de praktijk is dit echter niet zo makkelijk.

Met het interactieve Assetmanagement kaartspel van Aedes kun je deze aspecten op een laagdrempelige manier met collega’s bespreken en vastleggen. Het resultaat is een startpunt om te werken aan verbeteringen en aan een veranderplan.

Samenwerking

Het kaartspel staat in het teken van samenwerking. Samenwerking loopt als een rode draad door de gehele organisatie: van de strategische blik in de bestuurskamers tot de medewerkers in de uitvoering. Medewerkers die samen alle rollen, taken en verantwoordelijkheden hebben besproken en uiteen hebben gezet, zullen beter samenwerken en elkaar sneller weten te vinden binnen de organisatie. Helder verwachtingsmanagement maakt de opgave van de assetmanager makkelijker en zal organisatiebreed tot een effectiever proces leiden. Het spel biedt de mogelijkheid om concreet het gesprek aan te gaan en elkaar beter te begrijpen.

Corporatiemedewerkers die het spel al hebben gespeeld vinden het een hele goede tool om de discussie over samenwerking op een fijne manier op gang te brengen: ‘Het is voor ons een nieuwe manier om met elkaar in gesprek te gaan.’ 

Waarom een Assetmanagement kaartspel

Het speelveld van een assetmanager is breed en altijd aan verandering onderhevig: wetgeving, technische mogelijkheden, omgevingsfactoren, politieke wensen en niet te vergeten bewonersbelangen. Bovendien zijn er binnen de eigen corporatie veel collega’s in verschillende vakgebieden betrokken bij de strategie en uitvoer van het beleid. De assetmanager verbindt de strategie en de uitvoer van de vastgoedsturing en is er dus sterk bij gebaat dat alle interne medewerkers samenwerken.   
Het Assetmanagement kaartspel richt zich op soepele samenwerking. Het kijkt verder dan de eigen afdeling, want alle rollen en taken binnen de organisatie worden met elkaar besproken en verdeeld: in de huidige situatie, maar ook in de gewenste situatie. Het Assetmanagement kaartspel is een onderdeel van Vastgoedsturing. In de Leidraad Vastgoedsturing kun je lezen hoe assetmanagement in het vastgoedsturingsproces past. 

Aanpasbaar

Niet alle corporaties zijn hetzelfde. Ze gebruiken hun eigen functie- en taakomschrijvingen, en geven zelf invulling aan assetmanagement. Het spel is daarom makkelijk en volledig aanpasbaar aan je eigen organisatie. Op die manier weet je zeker dat je het spel in jouw corporatie kunt spelen, en dat je echt aan de slag kunt met de bevindingen.

Spelinhoud

Om het spel te spelen heb je een aantal dingen nodig die je hieronder kunt downloaden:

  • Handleiding: een uitgebreide uitleg hoe je het spel kunt spelen
  • Kaarten voor hoofdrollen en kerntaken
  • Kaarten voor functies en taken
  • Excel met een voorbeeld indeling, de huidige en gewenste situatie
  • ABC met definities