Vastgoedsturing

Voor woningcorporaties is vastgoedsturing een belangrijk onderwerp. Het zorgt voor het optimaal beheer en rendement van het vastgoed. Dit gebeurt op 3 niveaus: strategisch (portfolio management), tactisch (asset management) en operationeel (property management). Om ervoor te zorgen dat het proces efficiënt en effectief verloopt, is het nodig dat een corporatie de samenhang tussen de verschillende niveaus goed inricht. Aedes ondersteunt het optimaliseren van dit proces met instrumenten en een kennisprogramma.

Experts
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Wat speelt er?

De grootste winst van RGS? ‘De voorspelbaarheid, transparantie en betrouwbaarheid van het onderhoud- en...

De beleidsachtbaan is een instrument dat de cyclus van vastgoedmanagement beschrijft. Zo kun je de vastgoedsturing...

Als corporatie moet je je afvragen of je vastgoedtaken die medewerkers uitvoeren, vastlegt in rol(len) of functie(s...

De omgeving van een corporatie is dynamisch: wetgeving, technische mogelijkheden, omgevingsfactoren, politieke...

Waar kun je aan deelnemen?

9 okt
Online evenement
Opdrachtgeverschap en inkoop
Vastgoedsturing
10 okt
Evoluon
Nieuwbouw
Vastgoedsturing
Verduurzaming
19 okt
Online evenement
Nieuwbouw
Vastgoedsturing
Verduurzaming