Vastgoedsturing

Voor woningcorporaties is vastgoedsturing een belangrijk onderwerp. Het zorgt voor het optimaal beheer en rendement van het vastgoed. Dit gebeurt op 3 niveaus: strategisch (portfolio management), tactisch (asset management) en operationeel (property management). Om ervoor te zorgen dat het proces efficiënt en effectief verloopt, is het nodig dat een corporatie de samenhang tussen de verschillende niveaus goed inricht. Aedes ondersteunt het optimaliseren van dit proces met instrumenten en een kennisprogramma.

Experts
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Wat speelt er?

Assetmanagement is een breed vakgebied dat doorwerkt in verschillende afdelingen van een woningcorporatie. Een...

Assetmanagement is een veelzijdig vakgebied dat doorwerkt in verschillende afdelingen van een woningcorporatie. Om...

Nieuws

Nieuws · 14 dec 2023

Woningcorporaties die (grondgebonden) woningen willen verkopen, moeten die eerst aanbieden aan huurders. Dit...

Hoe kom je tot effectieve vastgoedsturing? Intensief samenwerken met je leveranciers is de sleutel, stelt Peggy van...

Waar kun je aan deelnemen?

29 mei
Online evenement
Vastgoedsturing
Verduurzaming
22 apr
Online evenement
Financieel stelsel
Middenhuur
Nieuwbouw
24 apr
geWOONhout
Nieuwbouw
Verduurzaming