Werken in corporatie van de toekomst

Experts
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Als corporatie moet je je afvragen of je vastgoedtaken die medewerkers uitvoeren, vastlegt in rol(len) of functie(s). Zo zijn er steeds meer corporaties die assetmanagers in dienst hebben en ook officieel die functie-titel hanteren. Maar er zijn nog meer corporaties waar assetmanagementtaken worden uitgevoerd door een manager, budgethouder, teamleider of projectmanager. In dat geval vervullen de medewerkers 1 of meerdere rollen.

Soms heb je bij de uitvoering van die rollen alleen feitenkennis nodig, maar vaak genoeg gaat het ook om juist toepassen van de materie. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een portefeuillestrategie. Er komt nogal wat bij kijken om dat goed in te vullen. Het opstellen van Strategisch HRM beleid, waarin wordt vastlegt welke competenties er (in de toekomst) nodig zijn, helpt daarbij. Hierover lees je meer bij het onderwerp Werken in de corporatie van de toekomst.

Het stroomschema aan de slag met strategische personeelsplanning helpt je hierbij.

Lees meer over