Een effectief ondernemingsplan: hou focus en wees concreet

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Een ondernemingsplan ontwikkelen in 1 maand, op 8 pagina’s. KleurrijkWonen laat zien dat het kan. ‘Als je te lang aan beleid werkt, is het achterhaald op het moment dat je het wilt uitvoeren’, zegt André van Giffen, manager Strategie en Ontwikkeling. Hij vertelt hoe het ondernemingsplan tot stand is gekomen.

‘De basis was: met lef kiezen voor een concreet, cyclisch beleid. We hebben een duidelijke focus gekozen en die top of mind gemaakt.’ In een maand tijd hebben collega’s in 3 rondes gewerkt aan het ondernemingsplan. ‘We startten met een kick-off met zo’n 30 collega’s. Om vervolgens in een tweedaagse sessie met een kerngroep programma’s uit te werken, aangevuld met een wisselende groep experts die meedachten over het betreffende onderwerp. Onze belanghouders, zoals gemeenten, zorg- en welzijnspartners, hebben ons gespiegeld op de uitwerking: ‘herken je onze keuzes?’ en ‘waarop moet de meeste nadruk op liggen?’
Tot slot hadden we een afrondende sessie binnen het MT om de laatste discussies te beslechten.’

Concrete, meetbare doelstellingen

De valkuil bij het maken van een ondernemingsplan, is dat je hoog-over blijft. ‘Niemand kan erop tegen zijn, maar de organisatie breng je zo niet in beweging’, zegt Van Giffen. KleurrijkWonen besloot het anders aan te pakken. ‘Wij wilden een plan ván en vóór onze medewerkers. Onze ambities en doelen zijn voor de middellange termijn, onze strategie is dynamisch.’ Het plan bevat daarom hele concrete strategische doelstellingen, die ook goed meetbaar zijn. Bijvoorbeeld voor betaalbaarheid: in 2028 lukt het 85% van onze huurders om hun huur op tijd te betalen. Een van de acties die KleurrijkWonen daarop inzet is de VoorzieningenWijzer implementeren in 2 gemeenten. Of het doel voor beschikbaarheid: in 2028 vindt 70% van elke doelgroep binnen 2,9 jaar actief zoeken een woning. Dat kan bijvoorbeeld door meer te bouwen, doorstroming te bevorderen of woningen anders toe te wijzen.

‘We hebben hele duidelijke keuzes gemaakt in de verdeling van onze middelen: kiezen we voor een extra dak boven het hoofd of voor een beter dak boven het hoofd?’ KleurrijkWonen geeft voorrang aan het eerste. ‘Natuurlijk garanderen we basiskwaliteit en werken we actief aan verduurzamen. Maar ook wij moeten keuzes maken en komen daardoor dichter bij onze beschikbaarheidswensen dan de ambitie op duurzaamheid. Zo is ook vastgoedsturing integraal onderdeel van het ondernemingsplan.’

Kijk ook eens bij

Meer woningen of betere woningen?

Om een juiste balans te vinden tussen verwachtingen en wat realistisch is, gebruikt KleurrijkWonen data en cijfers: ‘Hoeveel woningzoekenden verwachten we in het komende jaar, hoeveel mensen zitten daartussen met een laag inkomen? Daarnaast voeren we gesprekken met onze stakeholders, bijvoorbeeld gemeenten: wat is jullie visie, kiezen jullie voor een lagere huurprijs of een beter energielabel?’ Door dilemma’s heel concreet te maken, kan de corporatie een uitgebalanceerd ondernemingsplan opzetten.

Van Giffen heeft nog een laatste tip voor corporaties die met hun ondernemingsplan aan de slag gaan: ‘Zorg dat je de hele beleidsachtbaan doorloopt en hou het tempo erin. Leg vast waarop je stuurt, maak keuzes, monitor de voortgang en stuur zo nodig bij. Én geef elke opgave een eigenaar, met naam en rugnummer.’

Meer weten?

Wil je binnen jouw corporatie aan de slag met vastgoedsturing? Download de Leidraad Vastgoedsturing.