Aedes positief over verlaging energiebelasting en subsidie van 150 miljoen

Nieuws Nieuws · 21 oktober 2021
Expert
Anne Leeuw
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Energiearmoede komt relatief vaker voor bij bewoners van corporatiewoningen zoals naar voren is gekomen uit recent onderzoek van TNO. Dat komt omdat in corporatiewoningen veelal mensen wonen die een laag inkomen hebben. Door de hogere gasprijzen verwachten we dat meer huurders financieel in de knel komen. Daarom vindt Aedes het positief dat het kabinet heeft gekozen voor de verlaging van de energiebelasting en de eenmalige subsidie, maar heeft hier nog wel wat kanttekeningen bij. 

Eenmalige subsidie

De eenmalige subsidie van € 150 miljoen is bedoeld voor huishoudens die energiearmoede kennen en waarvan de energetische kwalieit van de woning onvoldoende is. Zowel huurders als huiseigenaren, kunnen hierdoor direct aan de slag met kleine energiebesparende maatregelen en daarmee ook het comfort van hun woning verbeteren. Corporaties nemen allerlei initiatieven om huurders te helpen met maatregelen die zij zelf kunnen nemen. Denk aan energiecoaches die huurders meer inzicht geven in hun energiegebruik en helpen met kleine maatregelen als tochtstrips, radiatorfolie of het plaatsen van energiedisplays. De subsidie die nu beschikbaar is gesteld komt grofweg neer op € 250 per woning. Dit is een mooi bedrag voor individuele huurders, maar draagt niet bij aan de stelselmatige verduurzaming van woningen, waaronder de verbetering van de energielabels. 

Energiezuinige woningen

Woningcorporaties lopen voorop in het verduurzamen en daarmee het energiezuiniger maken van woningen. Van alle woningeigenaren hebben corporaties relatief de kleinste voorraad E, F en G-labels dankzij vele verbetertrajecten. Al jaren werken corporaties aan betere isolatie en andere maatregelen conform de afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en de opvolgers daarvan. 

De stijgende energieprijzen zijn een extra motivatie om die verduurzaming te versnellen. Woningcorporaties willen dat ook graag, zoals is opgenomen in de Actieagenda Wonen. Dankzij de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing kunnen corporaties ook harder vooruit. Maar deze gedeeltelijke afschaffing is niet genoeg. Corporaties zouden meer kunnen doen, en eerder kunnen aanpakken, als de verhuurderheffing helemaal wordt afgeschaft