Aedes steunt Eerlijke Klimaatagenda

Nieuws Nieuws · 9 juni 2021

Aedes staat achter het initiatief voor een Eerlijke Klimaatagenda, die gesteund wordt door een brede en diverse coalitie van maatschappelijke organisaties; werkgevers- en werknemersorganisaties, woon-, jongeren-, reizigers- en natuurorganisaties. De Eerlijke Klimaatagenda is een aanvulling op het Klimaatakkoord en andere plannen die wij al op tafel hebben gelegd om de energietransitie de komende jaren de benodigde versnelling te geven.

De Eerlijke Klimaatagenda pleit voor herstel uit de coronacrisis, aanpak van de klimaatcrisis en het tegengaan van ongelijkheid. De doelen en voorstellen in de Eerlijke Klimaatagenda sluiten aan bij de Actieagenda Wonen. We pleiten voor een renovatiesubsidie voor 250 duizend corporatiewoningen met de laagste energielabels.

In de Actieagenda Wonen stellen we tot 2030 het doel om 450 duizend corporatiewoningen te isoleren tot een niveau dat geschikt is voor aansluiting op een alternatieve warmtebron (aardgasvrij-klaar). Daarbij willen we voorrang geven aan de circa 285 duizend woningen met een slecht energielabel (E, F, G).

In de Eerlijke Klimaatagenda is ons voorstel om ‘de komende kabinetsperiode te starten met 250 duizend woningen van huurders met lage inkomens. Omdat deze huurders doorgaans in corporatiewoningen wonen, pleiten wij ervoor om woningcorporaties financieel in staat te stellen hun bezit te verduurzamen. De Rijksoverheid biedt de huursector de financiële mogelijkheid om dit woonlastenneutraal te doen door de verhuurdersheffing af te schaffen en de middelen uit het EU Herstelfonds mede hiervoor in te zetten.