De Renovatieversneller

Nieuws Nieuws · 19 mei 2020

Samenwerking om efficiënter, sneller en betaalbaarder te verduurzamen. Hoe dan? Door vragen te bundelen en gezamenlijk aan te besteden, kunnen leveranciers uiteindelijk sneller, beter en betaalbaarder leveren en kunnen corporaties dus kosten besparen. Daar kan de Renovatieversneller bij helpen. De renovatieversneller bestaat uit een ondersteuningprogramma en een subsidieregeling. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle Nederlandse gebouwen rigoureus moeten worden verduurzaamd. Om woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders hierbij te helpen, is de Renovatieversneller in het leven geroepen.  

Gratis procesondersteuning

De Renovatieversneller kent twee verschillende fases. De verkenningsfase en de concretiseringsfase. In de verkenningsfase kunnen corporaties 20 uur ondersteuning krijgen om corporaties bij elkaar te brengen en gezamenlijk tot selectie van woningen te komen waarvoor vernieuwende aanpak gewenst is. 

De concretiseringsfase bestaat uit meerdere taken waarvoor corporaties maximaal 200 uur ondersteuning kunnen krijgen. Denk aan de vraagspecificatie en keuze van een samenwerkingspartner op basis van een selectieleidraad. Maar ook voor het afsluiten van een raamcontract, het concreet samenstellen van gezamenlijke uitvraag en formele besluitvorming.  

Aanvragen van ondersteuning kan op de website van de Renovatieversneller. 

Subsidieregeling

In totaal is er een subsidie van 100 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over vier jaar. Voor de eerste ronde is 20 miljoen euro beschikbaar. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:  

  • Minimaal twee woningeigenaren brengen ieder minimaal 50 woningen in. 
  • Binnen drie jaar worden minimaal 150 woningen van voor 1995 gerenoveerd. 
  • Woningen hebben na renovatie hooguit een netto warmtevraag per jaar van 70 kWh/m2. Is de warmtevraag lager dan 50 kWh/m2* , dan is een hogere subsidie mogelijk. 
  • Diverse bedrijven werken samen waarvan minimaal een MKB-bedrijf. 

*Bij realisatie van een netto warmtevraag van 50 tot 70 kWh per m² is de subsidie 3.000 euro bij een eengezinswoning en 2.000 euro bij een meergezinswoning. Realisatie van een netto warmtevraag lager dan 50 kWh per m² levert bij een eengezinswoning 7.000 euro subsidie op en 4.000 euro bij een meergezinswoning.  
 
Aanvragen voor de subsidie kunnen van 29 juni tot 2 november 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  

Kennis- en leerprogramma

De Renovatieversneller werkt ook aan het opzetten van een kennis en leerprogramma. Om niet steeds het wiel opnieuw uit te hoeven vinden. Zodat we van elkaar kunnen leren en efficiënter kunnen verduurzamen. Op dit moment ontwikkelen we bijvoorbeeld handvatten en factsheets , en binnenkort organiseren we diverse bijeenkomsten in het land. Het kennis- en leerprogramma wordt gedurende de looptijd van het programma Renovatieversneller steeds verder uitgebreid en aangevuld.  

Voordelen voor uw corporatie: 

  • Bundeling van vraag betekent kostenbesparing. 
  • Uw corporatie wordt ontzorgd en u kunt gebruikmaken van procesondersteuning. 
  • Delen van kennis en ervaring wordt makkelijker. 
  • De gezamenlijke aanbesteding is de basis voor de bijbehorende subsidieaanvraag. 

Waar kan ik terecht?