Handreiking warmtenetten: Het opstarten van een warmteproject

Allereerst geven we inzicht in de globale verschillen van warmteprojecten, en volgen aantal adviezen voor corporaties omtrent het aansluiten van bestaande woningen op een warmtenet. Hierin maken we onderscheid tussen het aansluiten op een bestaand warmtenet en het meewerken aan het realiseren van een nieuw warmtenet. Ook wordt ingegaan op de huurdersbetrokkenheid en de mogelijke financieringsstromen.

Dit onderdeel gaat in op:

Download de volledige Handreiking warmtenetten