Handreiking warmtenetten: Toekomstbestendigheid van warmtenetten

Bij warmtenetten wordt een nieuwe infrastructuur aangelegd in de verwachting dat deze nog vele decennia warmte zal transporteren. Het is daarom van belang voor de zekerheid van het warmtenet dat de warmtelevering voor langere tijd gegarandeerd is.

Wanneer een warmtenet wordt gevoed door restwarmte, is het belangrijk te waarborgen dat de restwarmtebron in te toekomst beschikbaar blijft, of dat er betrouwbare alternatieve warmtebronnen aanwezig zijn. Een woningcorporatie heeft geen verantwoordelijkheid voor dit vraagstuk, dit is een taak van de warmteleverancier. In de praktijk hechten zowel corporaties als gemeenten belang aan de maat­schappelijke risico’s van de toekomst­bestendigheid van een warmtenet. Gemeente en corporatie kunnen hierin samen optrekken.

Lees meer over