Handreiking warmtenetten: Warmtenetten

Dit onderdeel behandelt de techniek van een warmtenet en de actuele ontwikkelingen. Hierna kijken we naar de duurzaamheid van warmtenetten en gaan we kort in op het vraagstuk van kostenverdeling en wettelijke regelgeving.

Dit onderdeel gaat in op:

Download de volledige Handreiking warmtenetten