Handreiking warmtenetten: Techniek en eigendom

U leest hier meer over de onderdelen waaruit een warmtenet bestaat en over de rolverdeling van eigenaars van het warmtenet.

De vijf onderdelen van het warmtenet

Een warmtenet wordt opgedeeld in vijf componenten die elk een verschillende functie vervullen:

  1. De warmtebron, die de warmte voorziet.
  2. Het warmtenet, dat warmte naar een woning brengt.
  3. Een onderstation, dat de warmte overdraagt van het grotere warmtenet naar de leidingen binnen een gebouw.
  4. Een afleverset, die de warmte overdraagt naar het interne warmteafgiftesysteem (de radiatoren) van de woning.
  5. Het interne warmte-afgiftesysteem zoals radiatoren, vloerverwarming, etc., welke zorgen voor de uiteindelijke verwarming.
Figuur Onderdelen van een warmtenet

Figuur 2 Onderdelen van een warmtenet (Bron: CE Delft)

In sommige gevallen neemt een woningcorporatie zelf de warmte af van een warmteleverancier, en is er sprake van één centrale afleverset. Deze situatie is weergegeven in Figuur 3. Voor meer uitleg over de voor- en nadelen van deze twee varianten. Lees ook Mate van complexiteit van het proces.

Figuur Onderdelen van een warmtenet bij een centrale afleverset

Rolverdeling eigenaars van het warmtenet

Wie verantwoordelijk is voor de componenten van het warmtenet wordt bepaald door een  functionele rolverdeling.

  • warmteproducent: beheert de warmtebron;
  • warmteleverancier: beheert de nettenstructuur, het onderstation en de afleverset van de woning;
  • gebouweigenaar: beheert het interne warmteafgiftesysteem (de radiatoren).

In de praktijk zijn de warmteleverancier en de warmteproducent vaak dezelfde partij.
Het warmtebedrijf is hierbij verantwoordelijk voor het warmtesysteem tot en met de afleverset.
Het inpandige leidingwerk valt onder de verantwoordelijkheid van de corporatie. Ook inpandige kosten voor aanleg van het warmte-afgiftesysteem komt voor rekening van de corporatie.

Andere marktmodellen met splitsing tussen levering en netbeheer zoals gebruikelijk is bij elektriciteits- en gasnetten zijn ook mogelijk. Lees meer in Het warmtenet, nu en in de toekomst, onder het kopje Open warmtenetten.