Nationaal Isolatieprogramma voor alle huur- en koopwoningen

Nieuws Nieuws · 13 april 2022
Expert
Dorris Derksen
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

2,5 miljoen woningen geïsoleerd in 2030: dat is het doel van het Nationaal Isolatieprogramma. Daarvoor trekt het kabinet 4 miljard euro uit. 

Woningen met EFG-labels verbeteren

De ambitie van het kabinet is dat ongeveer 700.000 corporatiewoningen naar De Standaard worden gebracht. De afspraak is om EFG-labels uiterlijk uit te faseren in 2028 (met uitzondering van monumenten en sloop). In het Nationaal Isolatieprogramma staat dat ook particuliere verhuurders hun woningen met EFG-labels moeten uitfaseren (uiterlijk 2030).  

Afspraken afschaffing verhuurderheffing

De isolatiedoelstelling voor corporaties is onderdeel van de brede afspraken die Aedes nu maakt in het kader van de afschaffing van de verhuurderheffing. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaat met Aedes en andere verhuurders in gesprek over de huurmaatregelen en mogelijke normering voor de slechtste labels. Dit is nog een uitwerking van de afspraken over de 500 miljoen verlaging van de verhuurderheffing en maakt onderdeel uit van de brede afspraken over de afschaffing van de verhuurderheffing. 

Kijk ook eens bij