Standaard en streefwaarden en het energielabel

Naar verwachting worden in de eerste helft van het derde kwartaal de Standaard en streefwaarden toegevoegd op het energielabel voor woningen. U kunt dan ook de labels, die eerder zijn opgesteld met de NTA8800-methode, met terugwerkende kracht laten voorzien van de Standaard en streefwaarden.

Op het energielabel is te zien of een woning voldoet aan de Standaard voor woningisolatie en daarmee klaar is voor een overstap naar een duurzame warmtevoorziening. Of juist dat de woning nog niet voldoet aan de Standaard. Bij de toelichting op de isolatie van de woning wordt per bouwdeel de streefwaarde opgenomen. Deze streefwaarde geeft aan naar welk isolatieniveau de woningcorporatie kan streven bij het isoleren van de woning.

Lees meer over de Standaard en streefwaarden 

Lees meer over