Verduurzaming

Subsidie voor aardgasvrij koken

Experts
Dorris Derksen
Dorris Derksen
Belangenbehartiger
Anne Leeuw
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Woningcorporaties

 • SAH: stimuleringsregeling voor aardgasvrij maken van bestaande huurwoningen, in combinatie met aansluiting op een warmtenet
 • PAW: proeftuinen aardgasvrije wijken, loopt via gemeente
  Lees ook: Subsidie voor aardgasvrije wijken

Gemengde VVE

Voor de VVE zelf:

Voor de eigenaar-bewoner, los van de VVE:

 • PAW: proeftuinen aardgasvrije wijken, loopt via gemeente
  Lees ook: Subsidie voor aardgasvrije wijken
 • ISDE: investeringssubsidie voor duurzame energiebesparing voor de eigenaar-bewoner, in combinatie met aansluiting op een warmtenet 

Voor de corporatiewoningen:

 • SAH: stimuleringsregeling voor aardgasvrij maken van bestaande huurwoningen, in combinatie met aansluiting op een warmtenet
 • PAW: proeftuinen aardgasvrije wijken, loopt via gemeente
  Lees ook: Subsidie voor aardgasvrije wijken

Gespikkeld bezit

Voor de eigenaar-bewoner:

 • ISDE: investeringssubsidie voor duurzame energiebesparing voor de eigenaar-bewoner, in combinatie met aansluiting op een warmtenet
 •  PAW: proeftuinen aardgasvrije wijken, loopt via gemeente
  Lees ook: Subsidie voor aardgasvrije wijken