Verduurzaming

Subsidie voor warmtenetten

Experts
Dorris Derksen
Dorris Derksen
Belangenbehartiger
Anne Leeuw
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Woningcorporaties

Gemengde VVE

Voor de VVE zelf:

Voor de eigenaar-bewoner, los van de VVE:

Voor de corporatiewoningen:

Gespikkeld bezit

Voor de eigenaar-bewoner:

Maatschappelijk vastgoed