Subsidieregeling duurzame renovatieprojecten voor verhuurders

Nieuws Nieuws

Nederlandse woonwijken moeten sneller, efficiënter en betaalbaar verduurzamen. Daarom biedt het ministerie van BZK de subsidieregeling De Renovatieversneller. Met deze regeling kunnen corporaties of andere woningeigenaren samen met een aanbieder op grote schaal voor langere tijd renovaties uitvoeren. De subsidie is onderdeel van het programma De Renovatieversneller. De regeling opent op 29 juni 2020. In totaal is 100 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over vier jaar.

Het doel van het programma De Renovatieversneller is om huurwoningen innovatief en betaalbaar te verduurzamen door vraagbundeling, industrialisatie, standaardisatie en ketensamenwerking. De Renovatieversneller ondersteunt woningverhuurders en uitvoerende en toeleverende bedrijven met begeleiding, kennisdeling én een subsidie. De subsidieregeling is bedoeld voor projecten waarin corporaties samen met aanbieders voor meerdere jaren, op grote schaal en met een gestandaardiseerde aanpak renovaties uitvoeren. Verhuurders besparen hierdoor kosten en huurprijzen blijven betaalbaar. In totaal is er 100 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over vier jaar. In de eerste ronde is 20 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan vanaf 29 juni tot begin november 2020 via de website van RVO.

Renovatieversneller en Startmotor

De Renovatieversneller is een van de afspraken binnen de Startmotor. De Startmotor is een onderdeel van het Klimaatakkoord en heeft als doel om tot en met 2022 minimaal 100.000 huurwoningen versneld van het aardgas af te koppelen. Dat kan onder andere door huizen via renovaties te verduurzamen.

Met De Renovatieversneller wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van de afspraken uit het Klimaatakkoord: kostenverlaging van 20 tot 40 procent en versnelling van verduurzaming van 200.000 woningen per jaar. Het programma is een samenwerkingsinitiatief van Aedes, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OnderhoudNL, de Woonbond en RVO.

Meer weten?

Lees meer over de subsidie voor de Renovatieversneller

Lees meer over de Renovatieversneller

Neem voor specifieke vragen over de Renovatieversneller contact op met Remko Zuidema