Subsidieregeling voor aardgasvrije huurwoningen opent 1 mei

Nieuws 26 maart 2020
Expert
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat woningen van het aardgas af moeten. Woningcorporaties kunnen op korte termijn al stappen zetten door woningen te laten aansluiten op een warmtenet. Om dit te stimuleren stelt het Rijk subsidie beschikbaar: de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze gaat in op 1 mei 2020.

De subsidie geldt voor huurwoningen die worden aangesloten op een warmtenet én voor woningen die al een aansluiting hebben, maar nog met aardgas koken en overstappen op elektrisch koken en zo aardgasvrij worden.

De subsidie bestaat uit twee delen:

  • Inpandige kosten; denk aan het aanpassen van de meterkast, de overstap naar elektrisch koken of aanpassing van het warmte-afgiftesysteem. Vergoeding hierbij is 40 procent van de werkelijke kosten tot een maximum van 1.200 euro per woning.
  • Aansluiten op een warmtenet: 30 procent van de werkelijke kosten die het warmtebedrijf in rekening brengt voor de aansluiting, tot een maximum van 3.800 euro per woning.

In totaal kan een corporatie dus maximaal 5.000 euro subsidie per woning krijgen.

Een corporatie heeft vijf jaar de tijd om de aansluiting op een warmtenet te realiseren. Er is een verlenging mogelijk van maximaal één jaar als de aansluiting buiten de schuld van de corporatie vertraging oploopt. De SAH gaat in op 1 mei 2020.

Afspraken via Startmotorkader

Corporaties die hun woningen willen aansluiten op een warmtenet, moeten daarvoor onderhandelen met warmtebedrijven. Dit is een complex en tijdrovend traject. Om die onderhandelingen op lokaal niveau te ondersteunen en te versnellen, heeft Aedes namens de corporaties afspraken gemaakt met de warmtebedrijven.

Deze afspraken zijn vastgelegd in het Startmotorkader. Dit kader komt naar verwachting in april 2020 beschikbaar. Naast de afspraken bevat het Startmotorkader verschillende praktische hulpmiddelen. Denk aan voorbeeldcontracten, een template voor een transparante businesscase en een geactualiseerde versie van de Handreiking Warmtenetten.

Meer informatie

Lees de volledige tekst van de SAH en de toelichting

Lees meer over de SAH op RVO.nl

Via de besloten community Startmotor blijven corporaties op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het Startmotorkader en de SAH. Nog geen lid van de community? Doe snel een lidmaatschapsverzoek en wissel kennis en ervaring uit.

Meedoen of meepraten?

Lees meer over