Warmtenetten en het Startmotorkader

Nieuws Nieuws · 21 april 2020

De woningcorporaties hebben afgesproken om de komende jaren minimaal 100.000 woningen versneld van het aardgas af te halen, onder andere via aansluitingen op warmtenetten. Aedes biedt daarom aan haar leden verschillende instrumenten die kunnen helpen in het proces.

In het Klimaatakkoord is afgesproken zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de Startmotor, onder andere door huizen aan te sluiten op warmtenetten. Onderhandelingen tussen warmtebedrijven en woningcorporaties zijn vaak complexe trajecten. Om die gesprekken te ondersteunen, hebben warmtebedrijven en corporaties het zogenoemde Startmotorkader ontwikkeld, waarmee partijen op projectniveau gezamenlijk sneller tot afspraken kunnen komen.

Naast het Startmotorkader kunnen leden die willen aansluiten op een warmtenet, gebruikmaken van modelcontracten en van de Handreiking Warmtenetten.