Wie zijn betrokken bij het Startmotorkader?

Nieuws Nieuws · 15 april 2020
Experts
Dorris Derksen
Belangenbehartiger
Eline Penders
Manager Sectorontwikkeling & Professionalisering

De afgelopen maanden hebben steeds meer woningcorporaties aangegeven dat ze willen meedoen aan het Startmotorkader. Dat wil zeggen dat zij graag de mogelijkheden willen onderzoeken om woningen aan te sluiten op een warmtenet.

Ook andere partijen steunen het Startmotorkader of leveren een bijdrage. 

De volgende partijen zijn betrokken bij het Startmotorkader:

Corporaties
Accolade Tîwos
Alliantie Trivire
Alwel Vidomes
Eigen Haard Waterweg Wonen
Elkien Welbions
Goedestede Wonen Breburg
Havensteder Wonen Limburg
Intermaris Woonbron
Laurentius Wooncompagnie
Maasvallei Woongoed Middelburg
Patrimonium Groningen Woonkracht10
Plavei Woonpartners
Rentree Woonpunt
Ressort Woonstad
Rochdale Woonwaard
Tablis De Woningstichting
Talis Ymere
TBV Wonen ZaamWonen
Thuisvester
Warmteaanbieders Andere betrokkenen
HVC Woonbond
Stadsverwarming Purmerend VNG
Eneco Ministerie van BZK
Vattenfall Ministerie van EZK
EnNatuurlijk
Eteck

Meer weten over het Startmotorkader?

Ook meedoen met het Startmotorkader? Neem contact op met Eline Penders.

Via de besloten community Startmotor blijven corporaties op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het Startmotorkader en de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Nog geen lid van de community? Doe snel een lidmaatschapsverzoek en wissel kennis en ervaring uit.

Meedoen of meepraten?