Zonnegevel van ZOwonen levert 118.000 kWh per jaar

Expert
Anne Leeuw
Belangenbehartiger Verduurzaming

Woningcorporatie ZOwonen startte 5 jaar geleden met een ingrijpende renovatie van een aantal flats. De renovatie was meteen een mooi moment om te verduurzamen. Het gebouw heeft slechts een beperkt dakoppervlak, wat weinig rendement voor de bewoners zou opleveren. Daarnaast was  de gevel aan vervanging toe. ZOwonen telde die 2 bij elkaar op en kwam met het idee van een zonnegevel.

Inmiddels staat de zonnegevel er 5 jaar en kan ZOwonen concluderen dat de zonnepanelen ongeveer 35% méér rendement leveren dan panelen op het platte dak. In de maand december is dat zelfs 100% meer. De panelen bieden huurders energie in de uren dat die nodig is. Zij hebben daardoor geen last van wijzigingen in de salderingsregeling of van overbelasting van het elektriciteitsnet.

Voordeel direct voor de huurder

Roy Notten van ZOwonen: ‘ZOwonen heeft besloten om de opbrengst van de zonnepanelen niet in te zetten voor het algemene verbruik, zoals lift en verlichting, maar om direct aan de woningen te leveren. Iedere huurder kon individueel beslissen om wel of niet mee te doen.’ Je zou verwachten dat huurders hier massaal voor zouden kiezen, toch ziet Notten dat dat lang niet altijd het geval is. ‘In dit complex wonen relatief veel mensen met wie je lastig contact krijgt. Of huurders vertrouwen het niet, ze zijn bang dat zonne-energie niks oplevert. Bedenk wel: we begonnen hiermee in 2017, voor de energiecrisis. Toen waren zonnepanelen nog niet zo gebruikelijk als nu en voelden mensen de noodzaak ook minder.’

Goed voorbeeld doet goed volgen

Collega-corporatie Wonen Limburg heeft vorig jaar, vlak bij de flat van ZOwonen, ook een zonnegevel gemonteerd op een flat. De nieuwste zonnegevels zullen steeds goedkoper worden en het rendement hoger. Dat maakt het interessant voor renovatie en nieuwbouw. Notten plaatst daarbij wel een kanttekening: ‘De gevel moet natuurlijk gunstig liggen, wil je er een goede opbrengst uit halen. En hou er rekening mee dat het een gecompliceerd systeem is. Maar durf je als corporatie te experimenten, dan kun je goed rendement halen, dat laat deze case wel zien.’