Jeroen Pepers vertrekt als directeur Aedes

Persbericht Persbericht · 27 februari 2023
Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Jeroen Pepers start per 1 mei 2023 als directeur van de branchevereniging voor de ggz en verslavingszorg. ‘Ik laat een mooie, maatschappelijke branche achter en vertrek naar ook een mooie, maatschappelijke branche, met stevige opgaven én óók een leuke, actieve vereniging.’ Het Aedes-bestuur betreurt het vertrek van Pepers, maar heeft begrip voor deze vervolgstap.

Jeroen Pepers is sinds 2016 directeur van Aedes vereniging van woningcorporaties. Hij werkte daarvoor als directeur van het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O) gemeenten en eerder bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Hij was 8 jaar lid van de raad van toezicht stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Pepers studeerde Sociaal Recht en Internationaal Recht aan de Universiteit van Utrecht.

Aedes-bestuur: veel waardering

Het Aedes-bestuur betreurt het vertrek van Jeroen, maar heeft begrip voor zijn persoonlijke keuze. Pepers heeft in de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van de sector. Hij hecht groot belang aan uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar. Samen beter worden is zijn credo. Zo heeft hij gezorgd voor meer participatie, co-creatie van en met leden, samen werken aan de opgaven. Jeroen Pepers is een verenigingsman in hart en nieren.

Lees verder onder de foto

Jeroen Pepers vertrekt na 7 jaar Aedes naar de branchevereniging ggz en verslavingszorg

Mede door zijn inspanningen wordt de woningcorporatiesector de afgelopen jaren weer herkend als een sector die een belangrijke bijdrage levert aan het wonen van veel mensen en daarmee aan de Nederlandse samenleving. Een bijdrage die alleen maar belangrijker wordt in het licht van de huidige urgentie voor betaalbaar wonen. Het Aedes-bestuur is hem zeer erkentelijk voor al zijn werk en inspanningen. Martin van Rijn: ‘Ik ben Jeroen heel dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid bij de corporatiesector en de fijne samenwerking.’

Opvolging

Plaatsvervangend directeur Willem de Vreeze zal de taken van directeur na vertrek van Pepers waarnemen.