Vereniging

Netwerk Controllers

Expert
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger

Het Netwerk Controllers stelt zich ten doel de deskundigheid van haar deelnemers te versterken door het (gezamenlijk) uitdiepen van actuele, thematische onderwerpen, waarbij expertise van binnen en buiten de branche wordt ingezet. Tegelijkertijd bent u tijdens deze bijeenkomsten in de gelegenheid face-to-face kennis te maken met een groot aantal collega-controllers van corporaties uit het hele land. De bijeenkomsten bieden in ruime mate gelegenheid om te netwerken en in een ontspannen sfeer uw professionele relaties te onderhouden. Een bestuursteam van enkele netwerkleden bereidt de bijeenkomsten voor.

Voor wie is het Netwerk Controllers bestemd?

Het Netwerk Controllers staat open voor controllers, leidinggevenden en corporatiemedewerkers in (vaste) dienst bij een woningcorporatie, voor wie interne controle (AO/IC) tot zijn/haar verantwoordelijkheid en functiepakket behoort. De corporatie dient lid te zijn van Aedes. Voorop staat de wil en het vermogen van elke deelnemer om kennis te halen én te brengen.

Heeft u interesse in dit netwerk?

U kunt zich aanmelden voor het netwerk Controllers via het Aanmeldformulier lidmaatschap Aedes-netwerken.

Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
De ledenadministratie, bereikbaar via 088 233 37 00 of per mail [email protected].

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de netwerkcoördinator:
Niels van der Poel, Belangenbehartiging Publieke Zaak
[email protected] 
T 06 351 123 38 

De Controllers community op communities.nl

De controllers community is dé virtuele ontmoetingsplaats voor controllers en andere medewerkers van woningcorporaties die zich bezig houden met de interne controle. Binnen de community kunnen (praktijk)voorbeelden worden uitgewisseld, of kan men elkaar vragen stellen over zaken als corporatiefinanciën, treasury en management control. Hoewel in deze community ook informatie over het Netwerk wordt verstrekt, is de community ook toegankelijk voor niet-netwerkleden. Wel is het zo dat alleen mensen die in dienst zijn van woningcorporaties die lid zijn van Aedes, lid kunnen worden. 

Meedoen of meepraten?