Nieuw in Aedes-bestuur: Esther Lamers en Henk Peter Kip

Nieuws Nieuws · 19 november 2020
Expert
Barbara Mossinkoff
Senior verenigingssecretaris

In het Aedes-bestuur zijn twee nieuwe leden benoemd: Esther Lamers, bestuurder van Woonwaarts in Nijmegen en Henk Peter Kip, directievoorzitter van Mitros in Utrecht. Met deze voordracht van de kandidaatstellingscommissie stemden de Aedes-leden in tijdens het online verenigingscongres op 19 november 2020 vanuit InnStyle in Maarssen.

De nieuwe bestuursleden volgen Rob Haans en René Scherpenisse op. De kandidaatstellingscommissie vindt dat de beide nieuwe bestuursleden de juiste competenties hebben en kwaliteiten die verbindend zijn voor alle leden en doelgroepen in de vereniging. Zij combineren dat met een ervaren en moderne kijk op de volkshuisvesting. Ook uit het oogpunt van governance en integriteit acht de commissie Esther Lamers en Henk Peter Kip benoembaar. 

Esther Lamers is bijna 15 jaar actief in de corporatiesector, waarvan zeven als directeur-bestuurder in het Nijmeegse. Eerst van Standvast Wonen en sinds 2019, na de fusie met de Gemeenschap, van Woonwaarts. Zij beschikt over een goed (politiek) netwerk in de regio Arnhem/Nijmegen en mede door haar rol als NVBW-bestuurslid is zij goed in staat om te verbinden en besturen vanuit het collectief belang. Esther is daarnaast zeer gedreven om te werken in het belang van de huurders, zowel landelijk, lokaal als op schaalniveau van de wijk.

Vrouw met bril

Henk Peter Kip is van huis uit econoom en jurist en heeft 20 jaar ervaring in de corporatiesector. Sinds 2012 is hij directievoorzitter van Mitros, de grootste woningcorporatie in de regio Utrecht. Henk Peter is bekend met het politieke speelveld en dankzij zijn achtergrond en lange ervaring in de volkshuisvesting kan hij goed zowel de zakelijke als maatschappelijke belangen van de corporaties behartigen. Daarnaast is Henk Peter de afgelopen jaren op diverse fronten binnen de vereniging actief geweest, met name op het gebied van werkgeverszaken.

Man in zwart pak