Nieuw in het Aedes-bestuur: Chantal Droste en Bert Halm

Nieuws Nieuws · 24 november 2022
Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

In het Aedes-bestuur zijn 2 nieuwe leden benoemd: Chantal Droste, bestuurder van Elkien in Heerenveen en Bert Halm, bestuurder van Eigen Haard in Amsterdam. Met deze voordracht van de kandidaatstellingscommissie stemden de Aedes-leden in tijdens het verenigingscongres op 24 november 2022 vanuit InnStyle in Maarssen.

De nieuwe bestuursleden volgen Janneke Klijn en Hester van Buren op. De kandidaatstellingscommissie vindt dat de beide nieuwe bestuursleden de juiste competenties hebben en kwaliteiten die verbindend zijn voor alle leden en doelgroepen in de vereniging. Zij combineren dat met een ervaren en eigentijdse kijk op de volkshuisvesting. Ook uit het oogpunt van governance en integriteit acht de commissie Chantal Droste en Bert Halm benoembaar.

Na haar sporen te hebben verdiend in de politiek complexe en dynamische financiële sector, geeft Chantal Droste sinds juni 2021 leiding aan de Friese woningcorporatie Elkien. Chantal beschikt over goed strategisch inzicht en gevoel voor politieke verhoudingen. Ze is kan landelijk van toegevoegde waarde zijn op de grote volkshuisvestelijke thema’s. Ook beschikt Chantal over een (landelijk en regionaal) groot en relevant netwerk, dat zich niet beperkt tot de volkshuisvesting.

Portret van Chantal Droste

Bert Halm is bedrijfseconoom en sinds 2015 bestuursvoorzitter van Eigen Haard in Amsterdam. Per 1 januari wordt hij bestuurder van de nieuwe corporatie Hof Wonen in Den Haag. Daarvoor is hij altijd actief geweest bij grotere organisaties op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Bert is een verbinder en een actief lid in de vereniging, daarnaast ook bekend met het (Haagse)politiek netwerk. Dankzij zijn achtergrond en ervaring kan hij zowel de zakelijke als maatschappelijke belangen van de corporaties goed behartigen.

Portret van Bert Halm