Stichting PubliekPrivaat stopt verwijzingen naar Aedes

Nieuws Nieuws · 6 december 2022
Expert
Jolanda Maas
Manager Communicatie

De afgelopen maanden hebben we van diverse leden vragen en opmerkingen ontvangen over de Stichting PubliekPrivaat. Eerder hebben we je laten weten dat Aedes op geen enkele wijze samenwerkt met of betrokken is bij de activiteiten van de Stichting PubliekPrivaat.

Om verwarring te voorkomen hebben we de Stichting PubliekPrivaat verzocht niet langer naar Aedes te verwijzen in hun communicatie. De Stichting PubliekPrivaat heeft inmiddels toegezegd dat inderdaad niet meer te doen. Ontvang je toch nog correspondentie van de Stichting PubliekPrivaat waarin naar Aedes wordt verwezen? Dan verzoeken wij je vriendelijk dit bij ons te melden door een e-mail te sturen naar [email protected].

Organisaties met wie we samenwerken staan vermeld bij onze uitnodigingen. Indien je op voorhand twijfels hebt over het bestaan van een samenwerking, of reeds ervaringen hebt met partijen waarvan je (achteraf) twijfelt of sprake is van een samenwerkingspartner, dan verzoeken wij je daarvan melding te maken via [email protected]. Op die manier kunnen wij onduidelijkheid wegnemen en teleurstellingen voorkomen.