Willem de Vreeze nieuwe directeur Aedes

Nieuws Nieuws · 31 mei 2023

Willem de Vreeze (51) wordt de nieuwe directeur van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Het Aedesbestuur benoemde hem met ingang van 1 juni aanstaande. De Vreeze werkt sinds 2013 bij Aedes als manager belangenbehartiging. Hij neemt sinds het vertrek van Jeroen Pepers naar GGZ Nederland op 1 mei al het directeurschap waar.

Aedesvoorzitter Martin van Rijn: ‘We krijgen met Willem de Vreeze een directeur met veel ervaring en kennis van de volkshuisvesting. In en buiten de vereniging Aedes weet hij de belangen van de leden te behartigen met een scherp oog voor de maatschappelijke opdracht van de corporatiesector. Ik zie uit naar de voortgezette samenwerking met Willem en heb er alle vertrouwen in dat onder zijn leiding Aedes zich verder kan ontwikkelen als een professionele en gezagvolle brancheorganisatie.’

De Vreeze ziet uit naar zijn nieuwe rol: ‘Aandacht voor wonen en voldoende ruimte voor woningcorporaties om hun maatschappelijke opdracht uit te kunnen voeren, zijn meer dan ooit nodig. Ik wil me daar graag voor in blijven zetten. Het is uitdagend om te zoeken hoe je als branchevereniging daar de beste bijdrage aan kunt leveren, samen met onze leden, het Aedesbestuur en natuurlijk alle medewerkers van Aedes.’

Willem de Vreeze_directeur Aedes

Willem de Vreeze is vanaf 1 juni 2023 de nieuwe directeur van Aedes

Profiel

Willem de Vreeze werkt sinds 2013 bij Aedes als manager Belangenbehartiging Publieke Zaak. Daarvoor (2006 – 2013) werkte hij in diverse managementfuncties bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Tussen 1998 en 2006 werkte hij achtereenvolgend bij de ministeries van EZ, AZ en VWS. De Vreeze studeerde Politicologie.