Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties

Woningcorporatie Dunavie uit Katwijk aan Zee vroeg een SDE+-subsidie aan voor zonnepanelen voor 30 locaties, samen goed voor 1,9 megawatt. Binnen de Woningwet blijkt dat echter niet mogelijk, aldus de Autoriteit woningcorporaties. De energie gaat immers niet naar de corporatie of de huurders, maar naar het net van het energiebedrijf.

‘We stonden net voor de aanbesteding, dus dat was best pijnlijk’, zegt Gerwen van der Linden, vastgoedadviseur bij Dunavie. SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en is een regeling van de Rijksoverheid. De meeste aanvragen zijn voor de medefinanciering van zonnepanelen, maar het bekendst zijn de grote subsidies voor windprojecten op de Noordzee. De hoogte van de subsidie is erop gericht dat de investering in 15 jaar wordt terugverdiend. De opbrengsten na die 15 jaar zijn voor de eigenaar.

Vragen aan subsidieverstrekker

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt de subsidie namens de Rijksoverheid. De Autoriteit woningcorporaties zegt over de aanvraag van de corporatie: ‘Het plaatsen van zonnepanelen valt onder "het verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, zoals bedoeld in artikel 45(2), sub c Woningwet". Die mag een woningcorporatie uitsluitend verlenen aan: 

  • Bewoners van eigen woongelegenheden;
  • Bewoners van woongelegenheden van een toegelaten instelling volgens de Woningwet
  • Leden van de vereniging van eigenaren (vve)
  • Bewoners van woongelegenheden die bouwkundig een geheel vormen met de eigen woongelegenheden of de woongelegenheden van een toegelaten instelling.

Hieruit volgt dat het leveren van deze diensten niet mag aan derden, zoals het energiebedrijf. En dat is bij deze subsidie precies het geval.’ 

Meters maken onmogelijk

Van der Linden van Dunavie: ‘Andere corporaties maakten al gebruik van de subsidie. We proberen meters te maken maar nu mag het niet. Voor SDE+ heb je bovendien een grotere duurdere aansluiting nodig. Die is niet voor de zonnepanelen van nu, maar voor de toekomst, zodat er nog meer mogelijk is. Bovendien moet je volgens de voorwaarden ook meer plaatsen dan strikt nodig is per complex.’ 
Zijn corporatie had drie miljoen euro gereserveerd voor de zonnepanelen, maar mag nu niet verder. ‘We willen onze huurders aan duurzame energie helpen, zonder dat het hen extra kost. Dat lukt nu niet’, zegt Van der Linden. De woningcorporatie had al kosten gemaakt. ‘Zo’n 20.000 euro aan uren van medewerkers en eenzelfde bedrag aan externe adviseurs. Sommige corporaties hebben de regeling al uitgevoerd en zijn tonnen kwijt.’

Gesprek

Van der Linden gaat binnenkort in gesprek met Aedes, RVO, de Autoriteit woningcorporaties en het ministerie van BZK. ‘Als corporaties de startmotor moeten zijn van de energietransitie, dan past dit artikel niet in de Woningwet’, zegt Van der Linden. ‘Wij hebben de aanvraag ingediend en hij is toegekend door dezelfde overheid die nu laat weten dat het eigenlijk niet mag. Elke dag dat we niet aan de slag kunnen, betekent dat we minder energie kunnen opwekken dan de beloofde 1,9 megawatt. Het is niet meer van deze tijd om dit af te keuren.’