De Woningwet in de praktijk – gebruik de handreikingen

Nieuws Nieuws · 2 december 2022
Expert
Bart de Jonge
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

De Woningwet geeft wettelijke kaders voor allerlei soorten vragen. Om professionals op weg te helpen, publiceert het ministerie van BZK samen met o.a. Aedes handreikingen met praktische informatie, speciaal voor medewerkers van woningcorporaties, gemeenteambtenaren, huurdersorganisaties en andere woonprofessionals. Er zijn nu 3 nieuwe handreikingen beschikbaar: over verduurzaming, maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed en over interne governance.

Wat vind je in de handreikingen?

In totaal verschijnen 9 handreikingen die de Woningwet in de dagelijkse praktijk brengen. Elke handreiking bevat een samenvatting over het thema, geeft inzicht in de geldende regels en naleving en verwijst naar meer informatie. De ruimte die de Woningwet biedt, staat centraal in de handreikingen. Ook lees je waar je op moeten letten bij de uitvoering van de wet en bijbehorende regelgeving en beleidsregels.

De handreikingen over prestatieafspraken, leefbaarheid en toewijzing werden in juni gepubliceerd. Nu zijn er 3 handreikingen bij gekomen: 

Later volgen er nog handreikingen over Zorgvastgoed (o.a. intermediaire verhuur), Middensegment verhuur / sociale koop en Verkoopregels

De handreikingen zijn een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met Aedes, de Woonbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).