De Woningwet in de praktijk – gebruik de handreikingen

Nieuws Nieuws · 3 februari 2023
Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Er zijn weer 2 nieuwe handreikingen beschikbaar: over zorgvastgoed en over verkoopregels vastgoed corporaties.

Wat vind je in de handreikingen?

De Woningwet geeft wettelijke kaders voor allerlei soorten vragen. Om professionals op weg te helpen, publiceert het ministerie van BZK samen met o.a. Aedes handreikingen met praktische informatie, speciaal voor medewerkers van woningcorporaties, gemeenteambtenaren, huurdersorganisaties en andere woonprofessionals.

In totaal verschijnen 9 handreikingen die de Woningwet in de dagelijkse praktijk brengen. Elke handreiking bevat een samenvatting over het thema, geeft inzicht in de geldende regels en naleving en verwijst naar meer informatie. De ruimte die de Woningwet biedt, staat centraal in de handreikingen. Ook lees je waar je op moeten letten bij de uitvoering van de wet en bijbehorende regelgeving en beleidsregels.

De handreikingen over prestatieafspraken, leefbaarheid, toewijzing, verkoopregels, maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed en interne governance stonden al online. Nu zijn er dus weer 2 handreikingen bij gekomen: 

Later volgt de laatste handreiking, over Middensegment verhuur / sociale koop.

De handreikingen zijn een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met Aedes, de Woonbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).