Woningwet 2022

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Per 1 januari 2022 is de Woningwet 2022 van kracht. Je leest hier alles over de uitgangspunten, de wijzigingen en aanvullende informatie.

Nieuwe wetten en regelgeving

In 2022 treden diverse nieuwe wetten of wijzigingen in werking. De belangrijkste wijzigingen op het gebied van wonen en verduurzaming staan op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) puntsgewijs toegelicht. 

De wijzigingen zijn onderverdeeld in diverse thema’s: huurprijzen, huurtoeslag, toewijzen huurwoningen en huurcontracten, verhuurderheffing 2022, koopsector, verduurzaming van woningen en bouwregelgeving.

Kijk ook eens bij

Woningwet 2022 in 6 minuten

Benieuwd wat de wijzigingen voor jou betekenen? In deze video gaat Kevin Klop, coördinator Woningwet binnen het ministerie van BZK, langs bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw), Woonbond, VNG en Aedes over de nieuwe Woningwet.  

Kijk ook eens bij

Meer informatie

Het ministerie heeft een omvangrijk informatietraject ingericht waarin onder meer 'de beweging naar meer op principes ingerichte regelgeving', lokaal maatwerk en een goede lokale samenwerking aan bod komt. Ook Aedes is betrokken bij dit traject. Met name waar het gaat over de ruimte die de Woningwet biedt en de ontwikkelingen in de praktijk.