Aanpassingen Woningwet 2022 in vogelvlucht

Nieuws 29 november 2021
Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Het ministerie van BZK heeft in overleg met Aedes, Aw, VNG en de Woonbond de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022 op een rijtje gezet. De aanpassingen hebben als doel om de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet (uit 2015) te verbeteren. Ook wordt maatwerk beter mogelijk, komt er ruimte voor meer risicogericht toezicht en worden de administratieve lasten beperkt.

In de Aanpassingen Woningwet 2022 in vogelvlucht staan de wijzigingen per onderwerp gerubriceerd. Dit document vertelt kort en bondig wat er gewijzigd wordt per 1 januari 2022. Aedes: 'Wij zijn vooral blij dat er allerlei detailregels uit de wet zijn gehaald. Een wet moet vooral kaders geven voor oplossingen. De vorige wet was vooral een lijst met wat wel en niet mocht.'

Kijk ook eens bij

Meer lokale ruimte

De basis van de wet is de driehoek gemeente, huurdersorganisatie en woningcorporatie. Die moeten afspraken kunnen maken om te doen wat lokaal nodig is. Wat Aedes betreft kan de ruimte die lokale partijen hebben niet groot genoeg zijn. Immers, in de Randstad is de wens vooral bijbouwen, terwijl in landelijke gebieden het meer om herstructurering en leefbaarheid gaat.

Meer informatie

Op de website volkshuisvestingnederland.nl van de Rijksoverheid is aanvullende informatie te vinden.

Lees meer over