Aanpassingen Woningwet 2022

Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Het ministerie van BZK heeft in overleg met Aedes, Aw, VNG en de Woonbond de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022 op een rijtje gezet. De aanpassingen hebben als doel om de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet (uit 2015) te verbeteren. Ook wordt maatwerk beter mogelijk, komt er ruimte voor meer risicogericht toezicht en worden de administratieve lasten beperkt.