Aedes: Meer ruimte voor maatwerk bij overlijden ouder(s) jongvolwassenen

Nieuws Nieuws · 2 oktober 2021

Het programma Kassa besteedde op 2 oktober 2021 aandacht aan een jong-volwassene in Mijdrecht. Zij woonde bij haar inmiddels overleden grootouders in een sociale huurwoning van woningcorporatie GroenWest. Hierbij een reactie van Aedes.

Reactie Aedes

In de actuele discussie over dit soort gevallen met verdrietige omstandigheden heeft Aedes steeds aangegeven dat woningcorporaties niet alleen kijken naar de wettelijke regels en dat die ook knellen. Ieder geval is anders en woningcorporaties willen maatwerk bieden en in overleg met betrokken partijen (de jong volwassene, de gemeente) een oplossing zoeken en daar voldoende tijd voor nemen. Daarom pleiten we voor een langere overgangstermijn, de mogelijkheid een tijdelijk huurcontract aan te bieden en de juiste zorg en begeleiding voor betrokkene van gemeente en zorg.

Aedes wil in een gedragscode of leidraad de kaders en mogelijkheden vastleggen voor het vinden van een oplossing. Uitgangspunt is dat met ieders medewerking een oplossing gevonden kan worden, waarbij van de corporatie verwacht mag worden dat ze alternatieve, passende woonruimte aanbiedt.

Bovenstaande is ons standpunt in de actuele discussie hoe te handelen in deze gevallen.

De situatie bij GroenWest ontstond al drie jaar geleden. Juridisch is de zaak in Mijdrecht helder: de zaak is door de rechter in hoger beroep bekeken en de rechter heeft uitgesproken dat betrokkene de sociale huurwoning moet verlaten. De gemeente heeft een huisvestingsvergunning afgewezen. Zoals gezegd is er meer dan het juridisch perspectief. Aedes kent niet alle achtergronden, maar begrijpt dat de woningcorporatie eerder met betrokkene heeft overlegd over passende woonruimte, maar dat het niet mogelijk was om te voldoen aan haar wensen. Betrokkene heeft gekozen voor een juridische procedure, mede daardoor is ze inmiddels 3 jaar in de woning kunnen blijven wonen.

Zoals in de uitzending van Kassa is weergegeven, gaat GroenWest alsnog in gesprek met betrokkene om een oplossing te vinden.