Hoe realiseert gemeente Schagen 300 prefab woningen voor Oekraïners?

Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

‘Door gebruik te maken van het momentum, van de energie en de bereidheid in Schagen om de Oekraïners op te vangen gaat het lukken om dit te realiseren.’ Wethouder Jelle Beemsterboer zegt het met volle overtuiging. Zelfs wetende dat hij binnenkort afzwaait als wethouder en niet meer in de lead zal zijn.

Woningbouw projecten vervroegd 

Momenteel wonen er 154 Oekraïense vluchtelingen in Schagen, veelal bij gastgezinnen. De gemeente wil deze nieuwe groep opvangen zonder dat dit ertoe leidt dat de reguliere woningzoekenden langer moeten wachten op een huis. Er zijn 4 locaties aangewezen die versneld beschikbaar komen voor de bouw van de prefab-woningen. ‘De gemeente haalt een aantal woningbouwprojecten naar voren waardoor de eerste 30 woningen deze zomer al gereed zijn,’ aldus Beemsterboer. ‘Bovendien investeren we in extra capaciteit, externe mankracht, zodat lopende projecten ook geen vertraging oplopen.’

Aanpassing tijdelijke vergunning maakt projecten rendabel

Omdat gemeente, de lokale bouwbedrijven en de corporatie elkaar van oudsher goed weten te vinden, is de samenwerking snel op gang gekomen. ‘We hebben gevraagd: als er geen regels zouden zijn, hoe gaan we dit dan oplossen? Het grootste knelpunt bleek de relatief korte periode van tijdelijke vergunningen. Door deze op te rekken van 10 naar 20 jaar, worden de projecten rendabel en kan je de huren laag houden.’ 

Rol van corporatie Wooncompagnie

Begin mei werd Wooncompagnie gevraagd aan te haken in het proces als beoogde afnemer en verhuurder van de woningen. In eerste instantie voor verhuur aan Oekraïense vluchtelingen, daarna kunnen deze woningen ingezet worden om de wachtlijst voor sociale huur verder in te korten. ‘Het is mooi om te zien hoe verschillende partijen de handen ineenslaan in deze crisissituatie’, zegt bestuurder Stefan van Schaik. ‘We zijn verheugd dat de gemeente het mogelijk heeft gemaakt de exploitatietermijn van tijdelijke woningen te verruimen. En dat op termijn ook de reguliere woningzoekenden profiteren van deze extra woningen, is natuurlijk helemaal mooi.’ Het is daarom voor Wooncompagnie belangrijk dat ook deze woningen voldoen aan de betaalbaarheids- en kwaliteitseisen. Hieraan wordt de komende tijd gezamenlijk gewerkt door gemeente, bouwpartners en grondeigenaars.

Kijk ook eens bij