Resultaten Aedes-forecast 2023 (pilot-editie)

Nieuws 15 juni 2023
Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Vanaf 15 juni 2023 zijn alle gegevens uit de Aedes-forecast 2023 voor corporaties beschikbaar in het Aedes-datacentrum. In het datacentrum is een landelijke rapportage en als de regio met voldoende corporaties heeft meegedaan, ook een regionale rapportage beschikbaar. Een samenvatting van de landelijke rapportage vind je hier.

Beide rapportages maken inzichtelijk in hoeverre de ambities uit de gemaakte Nationale Prestatieafspraken (NPA) worden omgezet in plannen, zowel op landelijk als op woondealregio niveau en in welke fase die plannen zitten. Ook laat het zien tegen welke knelpunten corporaties aanlopen bij de uitvoering van deze plannen. Met dit inzicht kun je samen met collega-corporaties en stakeholders op zoek gaan naar oplossingen.

Bovendien kan de regionale rapportage als basis dienen voor de onderlinge gesprekken als het gaat om het verder afstemmen van plannen, het verkennen van onderlinge samenwerking bij de realisatie en bij (financiële) ondersteuning bij/overname van de opgave. Maar corporaties kunnen de Aedes-forecast ook gebruiken voor de gesprekken over de regionale woondeals en (boven)lokale prestatieafspraken.

Inloggen Aedes-datacentrum is gewijzigd

Het inloggen op het Aedes-datacentrum is gewijzigd. Dit is nu gekoppeld aan het Aedes-account. Je logt vanaf nu dus in met hetzelfde mailadres en wachtwoord, waarmee je ook inlogt op Aedes.nl. Het oude datacentrum wachtwoord werkt niet meer. Heb je nog geen Aedes.nl-account: maak deze dan aan via de inlogpagina.

Hulp en ondersteuning nodig?

Lees meer over