Dringend advies: eenmalige uitkering voor corporatiemedewerkers juli 2023

Nieuws Nieuws · 4 mei 2023
Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Het Aedes-bestuur heeft alle aangesloten corporaties dringend geadviseerd een eenmalige uitkering van €1.000 bruto uit te betalen bij de salarisbetaling van juli 2023. Het gaat om een eenmalige uitkering aan alle medewerkers die op 1 juli 2023 een arbeidsovereenkomst bij de corporatie hebben. Voor deeltijdmedewerkers geldt de eenmalige uitkering naar rato van hun formele deeltijdpercentage (op 1 juli 2023). Ook roept het bestuur op om de eenmalige uitkering niet te verrekenen met mogelijk eerder uitgekeerde bedragen.

De arbeidsvoorwaarden voor corporatiemedewerkers liggen tot eind 2023 vast in de CAO Woondiensten. Het Aedes-bestuur hield en houdt steeds een vinger aan de pols voor wat betreft de inflatie- en loonontwikkeling in Nederland. Zeker gezien de uitzonderlijk hoge inflatie van met name vorig jaar.

Maatregelen overheid en Aedes

Over het inflatievraagstuk was en is het Aedes-bestuur van mening dat het de verantwoordelijkheid van de overheid is. Het is voor het bestuur geen automatisme dat de inflatie voor medewerkers wordt gecompenseerd. Door onder andere het energieplafond in te voeren heeft de overheid grote stappen gezet in het dempen van de hoge inflatie voor alle Nederlanders.

Eerder dit jaar informeerden we corporaties over mogelijkheden om binnen de kaders van de CAO enige financiële verlichting te bieden aan medewerkers. Ook adviseerden we om medewerkers op te roepen zich te melden als ze in financiële problemen dreigden te raken of zaten. Heel veel corporaties hebben gehoor gegeven aan deze oproep.

Ook nodigde Aedes de vakbonden uit om eerder dan 1 oktober 2023 om tafel te gaan om tot een nieuwe CAO te komen. We zijn blij dat de vakbonden op die uitnodiging zijn ingegaan. Naar verwachting zullen de onderhandelingen voor de CAO 2024 ev. starten in de maand juni.

Financieel gebaar

Het Aedes-bestuur constateert dat we in de loop van 2023 in loonontwikkeling gaan achterlopen op de (semi) publieke sector. Dit is onze referentiemarkt. In de komende CAO-onderhandelingen zullen we uiteraard met de vakbonden praten over deze achterstand. Ook al starten de onderhandelingen voor een nieuwe CAO in juni, toch vindt het bestuur het op z’n plaats om vanuit goed werkgeverschap nu al een financieel gebaar te maken naar al onze medewerkers.

We denken dat dit gebaar de medewerkers enigszins tegemoet komt. Het bestuur heeft in deze bijzondere situatie gekozen voor een absoluut bedrag (en geen percentage), zodat medewerkers in de lagere loonschalen er het meest voordeel van hebben. Zij ondervinden immers relatief de meeste negatieve gevolgen van de hoge inflatie.

Vakbonden

Graag hadden we over dit financiële gebaar overeenstemming met de vakbonden bereikt. Zodat dit van rechtswege iedere corporatiemedewerker zou bereiken. We hebben hierover gespreken gevoerd, maar de bonden willen zich tot onze teleurstelling niet verbinden aan dit eenmalige bedrag. Ze vinden het op zich positief dat Aedes dit gebaar maakt, maar vinden het ‘te weinig en te laat’. Ze richten zich nu op de komende CAO-onderhandelingen.