Nieuwe pensioenregeling in de maak

Nieuws Nieuws · 14 september 2021
Experts
Charlot Jongerius
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. Het kabinet en sociale partners hebben daarover afspraken gemaakt in het pensioenakkoord. In 2021 zijn pensioenfonds SPW, Aedes en de vakbonden begonnen met de vertaling van die afspraken naar de pensioenregeling voor de corporatiesector. Uiterlijk 1 januari 2027 moet de huidige pensioenregeling vervangen zijn door een nieuwe pensioenregeling.

In totaal nemen er ongeveer 71.500 mensen deel aan de pensioenregeling van SPW. Dit zijn oud-medewerkers die hun opgebouwde rechten hebben laten staan, medewerkers die iedere maand pensioen opbouwen en gepensioneerden. Voor al deze mensen heeft de nieuwe pensioenregeling gevolgen. Maar ook voor werkgevers verandert er het nodige.

2 keuzes nieuwe pensioenregeling

Het pensioenakkoord biedt 2 keuzemogelijkheden voor de nieuwe pensioenregeling: het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) of de Wet Verbeterde Premieregeling (WVP). De 1ste stap op weg naar een nieuwe pensioenregeling is de keuze tussen deze 2 opties.

Het belangrijkste verschil tussen deze 2 opties is de mate van collectiviteit en solidariteit. Vooralsnog kiezen Aedes en de vakbonden voor het NPC als werkhypothese. Omdat het NPC met zijn meer solidaire en collectieve kenmerken beter lijkt te passen bij woningcorporaties.

Solidariteit belangrijk beginsel

Aedes vindt een aantal onderwerpen belangrijk voor de nieuwe pensioenregeling: aantrekkelijk werkgeverschap, premie, ambitie (als het gaat om het pensioenresultaat), verplichtstelling/solidariteit, collectiviteit, keuzevrijheid, transparantie.

Over deze onderwerpen zijn samen met Aedes-leden uitgangspunten gedefinieerd. Zo vinden we het natuurlijk belangrijk dat we een zo goed mogelijk pensioenresultaat bereiken, maar hechten we ook veel waarde aan een aanvaardbare en stabiele premie. Ook willen we graag dat de pensioenregeling voor iedereen verplicht is om concurrentie te voorkomen maar dan moet het dus ook een aantrekkelijke regeling en arbeidsvoorwaarde zijn.

Zorgvuldig proces

De komende jaren zullen SPW, Aedes en de vakbonden verder invulling gaan geven aan de nieuwe pensioenregeling. Aedes zal alle stappen en besluiten steeds toetsen aan deze uitgangspunten. Wij leggen nu het fundament voor een pensioenregeling voor toekomstige generaties. Daarom is het belangrijk dat we een zorgvuldig proces doorlopen waarbij alle groepen deelnemers en alle generaties gehoord worden.

Uiterlijk 1 januari 2027 moet de huidige pensioenregeling vervangen zijn door een nieuwe pensioenregeling. SPW streeft ernaar om de regeling op 1 januari 2026 in te voeren. Uiterlijk 1 juli 2024 moet de nieuwe regeling in concept klaar zijn.

Voorgenomen besluitvorming in 2022

Om dit te realiseren moeten er door Aedes en de vakbonden nog belangrijke keuzes gemaakt worden. In 2022 zullen de volgende onderwerpen worden verkend en zal hierover voorlopige (op basis van de gekozen werkhypothese) besluitvorming plaatsvinden: solidariteitsreserve, complexiteitsreductie, premie/ambitie, basisregeling en aanvullende regelingen.