Voorbeelddocumenten inkoop schoonmaakdiensten

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Van kleinere gebouwen in dorpen, de grotere wooncomplexen tot de hoogste woontorens in de drukke steden en van studentenwoningen tot zorgcomplexen. Iedereen wil wonen in een prettige en schone leefomgeving. Maar hoe geeft een woningcorporatie invulling aan het schoonmaakbeleid? En hoe doorloopt een corporatie een volledig inkooptraject voor schoonmaakdiensten?

Voor de beeldkwaliteitscatalogus wonen ontwikkelde Aedes, op basis van de praktijk van corporaties, een pakket van inkoopdocumenten voor schoonmaakdiensten. Het volledige pakket bestaat uit een strategiedocument, inkoopplan, offerteaanvraag, conceptovereenkomst en een beoordelingsmatrix.

Invulling geven aan schoonmaakbeleid

Met deze documenten geeft u op pragmatische wijze invulling aan het schoonmaakbeleid. Daarbij draait het om betaalbaarheid, klanttevredenheid, efficiëntie, prestaties innovatieve schoonmaak methoden, duurzame materialen en kwaliteit voor de corporatie en bewoners. 

De documenten zijn bedoeld ter inspiratie. U kunt ze aanpassen aan uw eigen organisatiedoelstellingen, beleid en ambitieniveau (uit de kwaliteitscatalogus wonen). Alle documenten, inclusief een toelichting vindt u in de community Beeldkwaliteit, exclusief voor Aedes-leden.

Beeldkwaliteitscatalogus

Beelden zeggen vaak meer dan woorden, daar is de methode van beeldkwaliteit op gebaseerd. Met de vernieuwde en uitgebreide beeldkwaliteitscatalogus kunnen corporaties op sturen schoon, heel en veilig.

Meedoen of meepraten?