De Beeldkwaliteit-app

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

De beeldkwaliteit-app, die samen met de beeldkwaliteitscatalogus is gemaakt, maakt het eenvoudig om de kwaliteit van ruimtes in kaart te brengen.

Wat doet de app?

De app geeft je inzicht in alle complexen die gemeten worden, welke beeldmeetlatten er op een complex van toepassing zijn, het afgesproken ambitieniveau en informatie over de beeldmeetlatten. Via de app kun je eenvoudig een meting uitvoeren en foto’s en opmerkingen toevoegen. De scores zijn direct inzichtelijk voor alle betrokken medewerkers, bijvoorbeeld per wooncomplex of straat.

Direct rapportages inzien en actie ondernemen

Door de metingen digitaal uit te voeren, kun je op een eenvoudige manier bepalen of de organisatiedoelstellingen en ambities zijn behaald. In de app is het ambitieniveau aangegeven. Op basis van de scores worden automatisch verschillende inzichten en rapportages opgesteld. Door de foto’s kan het management inzicht krijgen in de staat van een complex zonder dat zij op locatie aanwezig hoeven te zijn. Je kunt het uitgevoerde werk van aannemers beoordelen en hebt inzicht in (achterstallig) onderhoud. Je kunt direct bepalen welke acties er nodig zijn, om bijvoorbeeld schoonmaak- of reparatiewerkzaamheden te verbeteren. Vervolgens kun je met bewoners in gesprek over hun invloed op de kwaliteit.

Toepassingen voor kantoor en op locatie

De app is ontwikkeld door Apptimize. Veel corporaties, maar ook gemeenten, werken al veel langer met deze tool. Het Apptimize Platform heeft 2 functionaliteiten:

  • met de mobiele applicatie (voor iOS en Android) kun je de inspectie uitvoeren, meldingen maken en meldingen behandelen.
  • in de kantoorapplicatie kun je inspecties klaarzetten, het traject van gemaakte meldingen volgen en automatisch verschillende rapportages inzien.

Door deze scheiding van functionaliteiten is het Apptimize Platform zeer gebruiksvriendelijk. Iedere gebruiker kan er, ook met weinig ervaring, na een korte uitleg direct mee aan de slag.

Introductievideo

In een korte introductievideo zetten ontwikkelaar Apptimize en adviesbureau iFocus de voordelen van de app op een rijtje. Heb je vragen over het gebruik van het Apptimize Platform? Neem dan contact op met Apptimize.