Beeldmeetlatten

Expert
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

De beeldmeetlatten in de kwaliteitscatalogus bestaan uit vijf kwaliteitsniveaus. Bij elk niveau is er een foto, een algemene omschrijving en zijn één of meer normen beschreven. Hiermee kunnen corporaties schoon, heel en veilig op een uniforme manier meten en monitoren. De kwaliteit moet voldoen aan de afgesproken norm. Het brengt objectiviteit, want discussies over wat precies ‘schoon’ is, worden door de omschreven normen vermeden. Met de beeldmeetlatten kun je het ambitieniveau per complex of individuele woning bepalen.

Alle soorten ruimten

Bij iedere beeldmeetlat is in de titel aangegeven om welke ruimte het gaat en of het over het niveau van schoon, heel en/of veilig. Er zijn beeldmeetlatten voor gemeenschappelijke ruimten en voor de binnenkwaliteit van woningen. Daarnaast zijn er bij sommige beeldmeetlatten extra toevoegingen opgenomen van de uitzonderingen, zoals scootmobielen.

Gemeenschappelijke ruimten

De beeldmeetlatten van gezamenlijke ruimten beschrijven de niveaus voor verschillende kwaliteitscriteria, ruimten en voorzieningen van gezamenlijke binnenruimten van gestapelde bouw. Een aantal beeldmeetlatten gaat over buitenruimten. Soms is dat gezamenlijk, maar soms ook privé. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke tuin of een tuin die bij één appartement hoort.

Binnenkwaliteit van woningen

Bij de binnenkwaliteit ligt de focus op de kwaliteit waaraan een individuele woning moet voldoen. Deze beeldmeetlatten zijn gemaakt voor het meten van de kwaliteit van badkamers, keukens en toiletten. Wat is de startkwaliteit bij verhuur? Wat mag een bewoner verwachten van de kwaliteit van badkamer, keuken, toilet en de onderwerpen die daarbij komen kijken? Het gaat bijvoorbeeld over vocht, schimmel en roest. Ook zijn in deze meetlatten wanden, vloeren en kozijnen opgenomen.

De beeldmeetlat van een wastafel

Voorbeeld van een beeldmeetlat van een wastafel

Resultaten inzetten voor organisatiebeleid

In de kwaliteitscatalogus lees je de onderbouwing bij de beeldmeetlatten en hoe je de score bepaalt. Ook is per beeldmeetlat aangegeven of deze geschikt is voor het toetsen en maken van beleid, het inrichten van bewonerscommunicatie en/of uw onderhoudscontracten. Het dient als vertrekpunt. Je kunt hiervan afwijken omdat dit afhankelijk is van het organisatiebeleid. Zo zijn bijvoorbeeld alle beeldmeetlatten die onder privétuinen en balkons vallen, niet geschikt voor uw onderhoudscontracten.

Kijk ook eens bij

Maatwerk

Het is uiteraard mogelijk om af te wijken van de catalogus of om (op eigen kosten), andere beeldmeetlatten te ontwikkelen. Aedes, CROW, Apptimize en iFocus-Cyber – die met elkaar de systematiek hebben ontwikkeld – zijn geïnteresseerd in dergelijke aanpassingen en staan open voor suggesties om de kwaliteitscatalogus te verbeteren. Heb je suggesties, neem dan contact op met Aedes.