Implementatie beeldkwaliteit

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Het doel van de kwaliteitscatalogus is om de kwaliteit van wooncomplexen te meten, te monitoren en hierover te communiceren en afspraken te maken. De organisatiedoelen en ambities vertaal je naar concrete doelstellingen voor de beeldsystematiek. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan bewonersgedrag, aannemers aan te spreken op geleverde prestaties, betaalbaarheid, leefbaarheid in de wijk of oplossen van (achterstallig) onderhoud.

Praktijkvoorbeelden

De kwaliteitsmetingen met behulp van beeldmateriaal brengen corporaties inzicht in hoe de wooncomplexen erbij staan en wat er nodig is om de kwaliteit ervan te verbeteren. Daarvan zijn diverse praktijkvoorbeelden.

Aan de slag met beeldkwaliteit

Om te kunnen starten met beeldkwaliteit, moet een corporatie een aantal zaken voorbereiden. Je bepaalt de ambities en beslist hoe en wanneer metingen worden uitgevoerd. Ook bedenk je hoe je de theorie naar de praktijk gaat vertalen. Bij het implementeren van de methodiek kun je denken aan:

  1. Vertalen van de systematiek naar uw organisatiedoelstellingen. Voor het opstellen van je organisatiedoelen verwijzen we naar de Aedes strategiekaart, maar we geven hier een paar voorbeelden van de doelen waarop je met beeldkwaliteit kunt sturen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, betaalbaarheid, leefbaarheid, tevredenheid, digitalisering of inkoop.
  2. Opstellen van beleid voor organisatie, leverancier, bewoner en uitvoerende medewerkers.
  3. Meten in de praktijk.
  4. Inrichten van het meetsysteem.
  5. Interne en externe communicatie.
Kijk ook eens bij

Hulp bij implementatie

iFocus was als adviesbureau betrokken was bij de ontwikkeling van de beeldkwaliteitssystematiek. Je kunt bij iFocus terecht voor trainingen en ondersteuning bij implementatie van de methodiek.