Uitbreiding pilot digitale inkomensverklaring

Nieuws Nieuws · 15 juni 2022
Expert
Michiel van Wezel
Adviseur Datastandaarden

In de regio’s Rotterdam, Den Haag en Utrecht kunnen binnenkort meer woningzoekenden van een sociale huurwoning, inkomensgegevens digitaal delen met de woningcorporatie. In de pilot digitale inkomensverklaring is de nieuwe werkwijze beproefd. Gebruikers en corporaties zijn positief en daarom wordt de pilot uitgebreid.

Er zijn 3 woonruimteverdeelkoepels betrokken bij de pilot:

  • Sociale Verhuurders Haaglanden, samen met Staedion en Zig websoftware
  • Maaskoepel, samen met Woonstad Rotterdam en Embrace
  • Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht, samen met GroenWest en WoningNet

Andere corporaties in deze regio’s kunnen zich ook aansluiten bij de pilot. De  3 woonruimteverdeelkoepels zijn hard aan het werk om dit voor alle bij hen aangesloten corporaties te realiseren. Dit is een eerste stap bij de uitbreiding. Het is de bedoeling dat vanaf medio 2023 ook corporaties in andere regio’s zich kunnen aansluiten.

Kijk ook eens bij

Regio Utrecht

Na een succesvolle pilot in regio Utrecht door corporatie GroenWest is de digitale inkomensverklaring nu beschikbaar voor alle corporaties en woningzoekenden in regio Utrecht. Een korte animatie van WoningNet regio Utrecht laat zien hoe het werkt.

Doorontwikkeling inkomenstoets met aanvullende informatie

Naast inkomensgegevens gebruiken corporaties ook andere gegevens bij het proces van toewijzing van een sociale huurwoning. Bijvoorbeeld een zorgindicatie, studentenverklaring of het actuele inkomen. Het bestuur van Aedes en haar leden hebben hun steun uitgesproken voor de doorontwikkeling van de inkomenstoets met deze extra gegevens. Dit betekent dat het ministerie van BZK ermee aan de slag gaat.

Landelijke beschikbaarheid

Het delen van persoonlijke informatie, zoals inkomensgegevens, moet zorgvuldig gebeuren. Daarom is er in de pilot veel aandacht voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens, heldere juridische kaders en goede informatie voor de woningzoekenden. Het ministerie van BZK verwacht dat na de vervolgpilot de nieuwe werkwijze landelijk beschikbaar komt. Alle woningcorporaties kunnen dan de digitale inkomensverklaring gaan gebruiken.